nieuws

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

Ambiance

Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de spotlights gezet als de ideale plek voor ouderen om te wonen. De reden? Ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt echter dat dit lang niet altijd geldt.

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

Onderzoeker Dort Spierings voerde gesprekken met 171 ouderen in 24 verschillende complexen. “Er is ook een grote groep ouderen die in een grootschalig complex wil wonen, juist omdat ze de anonimiteit op prijs stellen en in zo’n complex meer keuze in contacten hebben; ze vinden er eerder een maatje.”

Hogere zorgzwaarte

Spierings onderzocht onder andere de verhouding van vitale en minder vitale ouderen in woonzorgcomplexen. “In complexen voor vitale ouderen komen steeds meer mensen met een hogere zorgzwaarte wonen”, stelt Spierings.

Vitale gemeenschap

Uit zijn onderzoek blijkt dat je daar voorzichtig mee moet zijn. “Als je wilt dat de vitale ouderen de minder vitale ouderen helpen en sociale contacten met ze onderhouden, moet je maximaal 20 tot 25 procent ouderen met een hogere zorgzwaarte in een complex plaatsen. Anders wordt het voor de vitalere ouderen te confronterend en te belastend.” Dat gaat nu niet altijd goed, stelt hij. “Nu is het soms fifty-fifty. Dan krijg je niet de vitale gemeenschap waar je op hoopt.’

Voorzieningen in de buurt

Woningcorporaties moeten in overleg met de zorgorganisatie goed nadenken over de balans tussen interne en externe voorzieningen. Spierings ziet twee mogelijkheden. “Of je doet het op zo’n manier dat je de buurt het complex intrekt, met een hoog voorzieningenniveau en een lage psychologische drempel voor mensen uit de buurt om even binnen te stappen. Maar beter nog is de andere manier: kies voor het gebouw een locatie waar veel voorzieningen in de buurt zijn. Dat is niet alleen financieel beter houdbaar, maar daarmee stimuleer je de bewoners ook om naar buiten te gaan.”

Bron: Aedes

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels