nieuws

Van huishoudschool naar woonzorgcentrum? Dat kan

Ambiance

Na enkele jaren leegstand is er een nieuwe bestemming gevonden voor de voormalige huishoudschool St. Martha aan het Kerkplein in Oisterwijk.

Van huishoudschool naar woonzorgcentrum? Dat kan

Medio juli opent Dagelijks Leven hier haar nieuwe woonzorgvoorziening, Het Marthahuis, voor mensen met geheugenproblemen (waaronder dementie). Dagelijks Leven biedt haar bewoners zorg en ondersteuning in een vertrouwde en huiselijke omgeving. De voorziening biedt plaats aan 20 bewoners en heeft daarbij een logeerkamer en een echtparenkamer.

Eigen studio

“Iedere bewoner heeft een eigen studio met eigen voorzieningen”, zegt woordvoerster Juliette Visch. “Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimten, zoals een huiskamer, een grote woonkeuken en een mooie tuin, waar de bewoners individueel of gezamenlijk, net als thuis, aan activiteiten kunnen meedoen.” Om deze kleinschalige wijze van zorg en ondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen, ligt de huur van de studio’s onder de huurtoeslaggrens.

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de renovatie en verbouwing van de huishoudschool zodat de voorziening straks voldoet aan alle eisen en wensen om de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. “Daarbij zal de karakteristiek van het historische pand met haar specifieke bouwstijl zoveel mogelijk intact gelaten worden. Het pand wordt weer nieuw leven ingeblazen en krijgt met de komst van Dagelijks Leven een nieuwe toekomst met een maatschappelijke functie.”

Alternatief

Dagelijks Leven is een initiatief van de Freya Groep uit Apeldoorn. Visch: “De opening van de voorziening in Oisterwijk valt binnen een reeks van meerdere locaties die in de komende vijf jaar gerealiseerd gaan worden. Dagelijks Leven is speciaal ontwikkeld om op een kleinschalige manier de beste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en overige geheugenproblemen. Volgens landelijke prognoses krijgen we als gevolg van de vergrijzing direct of indirect steeds vaker te maken met deze problematiek. Dagelijks Leven is een alternatief voor de bestaande grootschalige en vaak onpersoonlijke verpleeghuizen.”

De zorg en ondersteuning van Dagelijks Leven is gericht op het voortzetten van de wijze waarop men thuis ook gewend was te leven en te wonen. “Dat wil zeggen dat de zorg en ondersteuning op de achtergrond worden gezet. Uiteraard hebben we professionele medewerkers in dienst die beschikken over de juiste kennis en expertise en het hart op de goede plaats hebben.”

Eigen waarde

De benadering van de bewoners is echter anders vormgegeven, stelt Visch. “De bewoners worden ondersteund in hun dagelijks leven en zorg is daar een onderdeel van. Er wordt vooral ingezet op kwaliteit van leven, beleving en een persoonlijke en huiselijke benadering, net als thuis. Er is bijvoorbeeld een grote woonkeuken aanwezig, waarbij de cliënten gestimuleerd worden om mee te helpen bij het koken. Bewoners die altijd met plezier in hun eigen tuin hebben gewerkt, kunnen ook hier aan de slag in de grote tuin achter het pand.”

Uitgangspunt is volgens Visch om de bewoners in hun eigen waarde te laten en om ze zoveel mogelijk te stimuleren hun leven voort te zetten zoals ze dat altijd hebben gedaan, ondanks de beperkingen die ze nu ondervinden als gevolg van de geheugenproblematiek.

“Dagelijks Leven maakt graag de verbinding met de omgeving van de woonzorgvoorziening. We streven er naar om de bewoners van Het Marthahuis zoveel mogelijk deel uit te laten maken van het reilen en zeilen in de wijk. We maken daarbij graag gebruik van de diensten en mogelijkheden van vrijwilligers, mantelzorgers en wijkbewoners. Boodschappen doen we lokaal bij de bakker, de slager en de supermarkt en voor (para)medische ondersteuning zoeken we graag de aansluiting bij de eerstelijnsvoorzieningen in de buurt, zoals de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut en andere lokale zorgaanbieders.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels