artikel

Marith Volp (PvdA): ‘Iedereen moet weten dat er hulp is’

Beleid

Er is veel te doen in Nederland over de verpleeghuiszorg en ouderenzorg. Wat moet er beslist anders? Marith Volp, PvdA: Als regels en afspraken het doel voorbij schieten, en dus niet echt bijdragen aan kwaliteit en veiligheid, moeten we met deze regels stoppen.”

Marith Volp (PvdA): ‘Iedereen moet weten dat er hulp is’
Foto: PvdA

Gastvrije Zorg vraagt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan politieke partijen hoe de zorg in het volgende kabinet moet worden georganiseerd. Tot de verkiezingen aanbreken, komt er iedere dinsdag en donderdag een andere partij aan het woord. Marith Volp van de PvdA bijt de spits af.

‘Dek alleen belangrijkste risico’s af’

“Als regels en afspraken het doel voorbij schieten – en dus niet echt bijdragen aan kwaliteit en veiligheid-, moeten we met deze regels stoppen. Maar het gaat wel om de zorg voor kwetsbare mensen en moeten we voorkomen dat er onnodig ongelukken gebeuren. We willen dus het dat met zo min mogelijk regels en lijstjes de belangrijkste risico’s afgedekt worden en de veiligheid en kwaliteit geborgd wordt. Natuurlijk zijn er individuele situaties waarin een verpleeghuis afwijkt van de regels. Maar leg dan uit wanneer en waarom. Wees transparant.”

‘Kijk ook naar wat goed gaat’

“Tegelijkertijd moeten we ook zien waar het goed gaat. Pas was ik bij een kleinschalige instelling voor mensen met dementie in Bergen op Zoom. Alle bewoners hebben er een gps-tracker bij zich, gekoppeld aan de buurt-app. Als bewoners op pad gaan en te ver buiten het wooncomplex komen, gaat er een berichtje naar de buurt-app met een foto van de bewoner en wordt aan de buurt gevraagd of ze de bewoner in huis willen halen. Een medewerker komt dan de bewoner weer ophalen.”


Als het niet meer gaat moet men er van op aan kunnen dat de overgang naar zorg tijdig is, soepel verloopt en de zorg in elk verpleeghuis goed is

Marith Volp


‘5 miljoen euro gaat naar onderzoek innovatieve zorg’

“Door deze relatieve vrijheid blijven de bewoners langer mobiel en hebben ze minder gedragsproblemen. Dát is menswaardige en innovatieve zorg. Bij de begroting van VWS hebben we 5 miljoen vrijgemaakt om onderzoek naar dit soort initiatieven te stimuleren. Ook willen we dit onder de aandacht brengen, zodat andere instellingen dit ook kunnen toepassen.”

‘Het is niet alleen kommer en kwel’

“De angst over de zorg moet weg. Het is niet alleen kommer en kwel. We moeten kunnen en durven vertrouwen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat het mogelijk is om langer thuis te kunnen wonen met hulp. En als het niet meer gaat moet men er van op aan kunnen dat de overgang naar zorg tijdig is, soepel verloopt en de zorg in elk verpleeghuis goed is. We moeten als maatschappij in zijn geheel maar ook op individueel niveau van te voren nadenken over wat nodig is als je op latere leeftijd zorg nodig hebt. Zo worden we als samenleving toekomstbestendig.”

Dit is deel 1 van de 11-delige serie met Tweede Kamerleden over kwaliteit van leven in de zorg

> Lees ons dossier Kwaliteit in verpleeghuizen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels