artikel

3 veranderingen in de Wmcz

Beleid

Welke veranderingen staan er in het voorstel voor een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Op de Dag van de Gastvrijheid op 16 november licht Liesbeth Honig, adviseur LOC Zeggenschap in Zorg de wijzigingen toe. Hier alvast 3 veranderingen op een rij.

3 veranderingen in de Wmcz

Al langere tijd werken professionals aan de nieuwe Wmcz. LOC Zeggenschap in de Zorg heeft alle veranderingen overzichtelijk op een rij gezet.

  • Instelling cliëntenraden en centrale cliëntenraad

In het wetsvoorstel dat de zorgaanbieder een cliëntenraad moet instellen in instellingen waar meer dan tien zorgmedewerkers werken. Het is hier de bedoeling dat dit zo laag mogelijk in organisatie is. Tevens is het mogelijk om een centrale cliëntenraad te kiezen. De zorgaanbieder en cliëntenraden mogen zelf de raad vorm geven en bevoegdheden verdelen.

  • Faciliteiten en financiering

Het artikel over de faciliteiten en financiering van de cliëntenraad is veranderd. In het wetsvoorstel is een speciaal artikel opgenomen waarin staat dat:

1. de cliëntenraad gebruik kan maken van de voorzieningen van de instelling;
2. kosten die de cliëntenraad voor zijn werk moet maken voor rekening van de zorgaanbieder komen. Hieronder valt in ieder geval scholing, onafhankelijke ondersteuning en het voorleggen van een geschil aan de commissie van vertrouwenslieden;
3. zorgaanbieder en cliëntenraad een budget kunnen afspraken;
4. kosten van een rechtszaak zijn voor rekening van de zorgaanbieder;
5. de proceskosten in zo’n zaak niet voor de cliëntenraad zijn.

  • Instemmingsrecht

Het verzwaard adviesrecht wordt in het wetsvoorstel vervangen door het instemmingsrecht. Het verschil zit in de wijze waarop de commissie van vertrouwenslieden bepaalt of een zorgaanbieder een besluit mag nemen. De commissie bepaalt nu of een zorgaanbieder in redelijkheid tot zijn besluit kan komen. Straks geeft de commissie toestemming als het onredelijk is van de cliëntenraad om geen instemming te geven, of wanneer de zorgaanbieder zijn besluit wel moet nemen omdat er belangrijke bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen zijn. Daarbij moet de cliëntenraad ook instemmen met de profielschets klachtenfunctionaris/cliëntenvertrouwenspersoon; procedure rondom opstellen en bespreken zorgplannen; toelatings- en ontslagbeleid (was gewoon adviesrecht); een sociaal plan bij verbouwingen, nieuwbouw of verhuizing als cliënten er wonen; en inrichting van ruimtes voor zorgverlening als cliënten er wonen.

De benoeming van afdelingshoofden van instellingen waar mensen wonen, valt straks onder het gewoon adviesrecht. Nu is dat nog verzwaard adviesrecht.

> Lees alle veranderingen van de Wmcz op LOC Zeggenschap in de Zorg 


16 november: de nieuwe Wmcz in de praktijk

De nieuwe Wetgeving Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) heeft veel gevolgen voor cliëntenraden en zorgorganisaties. Wat betekenen de aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld het instemmingsrecht, adviesrecht, enquêterecht of het toezicht van de IGZ voor cliëntenraden? In deze sessie op de Dag van de Gastvrijheid (16 november) worden de veranderingen door de nieuwe wet, in theorie en praktijk, besproken en gaan deelnemers er met elkaar over in gesprek. lees meer of schrijf in


 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels