blog

Kees van Delft: Pak het momentum

Beleid

Als iets in de zorg ‘momentum’ heeft, is dat wel kwaliteit van leven. Momentum staat voor ‘de sociale dynamiek rond een beslissend ogenblik’.
Dynamiek is er volop, denk maar aan het manifest Scherp op Ouderenzorg, het Kwaliteitskader van Zorginstituut Nederland en de aandacht voor kwaliteit van leven en zorg in samenleving en politiek.

Kees van Delft: Pak het momentum

Elf Tweede Kamerleden doen in de februari-editie en in een online serie van Gastvrije Zorg een duit in het zakje met hun overwegingen rondom kwaliteit van leven.

Spreken op Zorgtotaal

Ik kijk uit naar de verkiezingsdebatten, waar het onderwerp zorg ongetwijfeld vaak aan bod komt. Het is voor kiezers immers het belangrijkste thema, zo wijzen peilingen uit. Na het Nationale Zorgdebat van Omroep MAX – vond u het ook zo eenzijdig negatief? – volgen komende weken meer zorgdebatten. Onder meer op 14 maart tijdens Zorgtotaal, waar ik u een dag later hoop te treffen voor mijn sessie ‘Kwaliteit van leven en zorg’.

360 graden-feedback bij Gastvrijheidszorg met Sterren

Gastvrije Zorg gaat namelijk door waar politici na 15 maart mogelijk gas in terugnemen; continu aandacht besteden aan persoonsgerichte, menswaardige zorg en professionals kennis en oplossingen bieden om dat te realiseren. Zo heeft Gastvrijheidszorg met Sterren zich ontwikkeld tot een compleet waarderings­instrument dat 360 graden interne feedback en externe beoordeling combineert. Waarmee jaarrond inzicht wordt verkregen in kwaliteit van leven, en dat óók kan bijdragen aan het kwaliteitsplan dat alle verpleeghuizen moeten opstellen.

Grote stappen omtrent kwaliteit van leven

Het tweede deel in de uitleg van het woord momentum betreft ‘beslissend ogenblik’. Het zou toch mooi zijn als we later op deze periode terugkijken en concluderen dat er, in uw organisatie en de Nederlandse zorg, grote stappen zijn gezet in het denken en doen omtrent kwaliteit van leven in de zorg. Ik zou zeggen: pakken dat momentum!

Trendsessie Kwaliteit van leven en zorg

Kees van Delft verzorgt op woensdag 15 maart om 15.30 uur in het Gastvrijheidstheater van Zorgtotaal de trendsessie ‘Kwaliteit van leven en zorg’. Meer informatie

> Lees alle blogs van Kees van Delft

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels