blog

Marthijn Laterveer: Wat is maatschappelijk verantwoord?

Beleid

Kortgeleden heeft LOC samen met een aantal zorg­organisaties de beweging ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ gevormd.

Marthijn Laterveer: Wat is maatschappelijk verantwoord?

Het radicale is dat deelnemende zorgorganisaties zover mogelijk gaan om vanuit de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, voor de naasten en de zorgverleners zorg en ondersteuning te organiseren. Vier zorgorganisaties bedenken ieder op hun eigen manier hoe ze dat willen vormgeven. Ongetwijfeld staan bestaande wetten en regels in de weg. Het ministerie van VWS komt dan in actie om te zorgen dat die niet langer knellen.

Organiseren vanuit de relatie moet vooral geen blauwdruk worden. Wat op de ene plaats werkt, werkt ergens anders niet. We hebben nu eenmaal te maken met andere mensen. En ook met verschillende omgevingen. Het maakt uit of het verpleeghuis in een klein dorp staat of in een grote stad. 35 andere organisaties kijken mee wat de vier zorg­organisaties doen en maken hun eigen plannen om ook vanuit de relatie te organiseren.

Zorgorganisaties versterken elkaar

Wat deze beweging erg boeiend maakt, is dat allerlei mensen vanuit verschillende organisaties elkaar versterken en
enthousiasmeren. Of het nu cliëntenraden, zorgverleners, facilitair medewerkers of bestuurders zijn. Het is prachtig om te zien hoe iedereen met elkaar in dialoog is om terug te gaan naar wat eigenlijk de kern van de zorg is. Het geeft gastvrijheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg een duidelijke richting. Duurzaam organiseren gaat ook over relaties tussen mensen.

Moeder van de bakker eet brood van cateringbedrijf

Zo is bij één van de zorgorganisaties die meedoet de vraag gesteld waarom het verpleeghuis zo los is komen te staan van het dorp. Hoe kan het dat de moeder van de plaatselijke bakker in het huis woont en het brood van een cateringbedrijf komt? Zij zijn bezig om het weer echt een huis van het dorp te laten zijn. Waarbij eten en drinken, activiteiten en faciliteiten een lokale verankering hebben. Zoals: eten kopen bij de plaatselijke winkels, activiteiten met bewoners en andere dorpsgenoten in het buurthuis organiseren, en het benutten van de plaatselijke sportschool.

Bij een andere organisatie hebben medewerkers heel goed onderzocht wie de bewoners nu écht zijn. Ze kwamen erachter dat een mevrouw die nergens op reageerde heel veel van kunst hield en zijn gaan zoeken hoe ze haar daarbij konden helpen. Deze mevrouw is geheel opgefleurd. Ze bekijkt kunstboeken en kunstprogramma’s op de televisie, met een glaasje wijn erbij.

Zie wie de ander is

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en gastvrijheid gaan dus ook over zien wie de ander is. Open staan en onderzoeken wie die persoon is en welke personen buiten het huis bij die persoon horen. Het betekent verbinding leggen met de gemeenschap om het huis heen. Ik hoop dat we dat op steeds meer plaatsen gaan zien! Doet u mee?

> Lees meer over duurzaamheid

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels