nieuws

Berenschot: differentiatie zorg gaat toenemen

Beleid

Willen ziekenhuizen in 2018 overleven in de nieuwe concurrentieverhoudingen, dan is specialiseren op type behandeling, service, efficiency of vernieuwende behandelingen onontkoombaar.

Berenschot: differentiatie zorg gaat toenemen

Daarnaast zullen de razendsnelle technologische ontwikkelingen op medisch en ander vlak de context waarin zorg geleverd wordt, volledig veranderen. Dat constateert Berenschot in Beter worden!, een toekomstverkenning die het adviesbureau deed met bestuurders in de zorg.

Leefstijlplicht, chip met medische gegevens in de bovenarm, tekort aan technologen. De publicatie schetst een aantal vergezichten, waaruit blijkt dat de structuur van de ziekenhuiszorg ingrijpend zal wijzigen. Dit onder invloed van de technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van patiënten, mede door de vergrijzing, een teruglopend personeelsbestand en een gewijzigde concurrentiemarkt. “De differentiatie zal enorm toenemen, zowel qua aanbod als qua service,” aldus René van Duuren, managing director bij Berenschot.
Beter worden! laat zien hoe die differentiatie vorm zou kunnen krijgen aan de hand van fictieve organisatievormen voor de curatieve zorg, uiteenlopend van centra voor zorg en welzijn, behandelhuizen, herstelhotels, zorg online tot expertisecentra. Eenvoudige zorg wordt veel laagdrempeliger dan nu, via internet en via centra dicht in de buurt. In deze centra verdwijnen de grenzen tussen curatieve zorg, care en welzijn. Hoe complexer de gevraagde zorg, hoe meer instellingen zullen gaan specialiseren.”Willen ze in de nieuwe concurrentieverhoudingen overeind blijven, dan moeten ze zich onderscheiden,” verklaart Anne-Marie Laeven, consultant bij Berenschot en mede-auteur van Beter worden!.
De toekomstverkenning wordt op 17 september voortgezet tijdens een debat in de Rode Hoed (Amsterdam). Aan tafel onder meer Jack Thiadens (voorzitter RvB Martini Ziekenhuis Groningen), Diana Monissen (directeur-generaal curatieve zorg VWS) en Edwin Velzel (voorzitter RvB UVIT Zorgverzekeraar), Ludo Jansen (voorzitter RvB Orbis Ziekenhuis) en Theo Camps (directievoorzitter Berenschot). Aanvang 19.30 uur.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels