nieuws

NZa: steeds meer klachten over onterechte kosten

Beleid

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt in toenemende mate signalen dat AWBZ-instellingen ten onrechte kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld voor producten als toiletpapier of voor de pedicure, terwijl de bewoner daarvoor een medische verklaring heeft. De NZa overweegt een onderzoek in te stellen.

NZa: steeds meer klachten over onterechte kosten

De signalen komen zowel van consumentenorganisaties als van individuele bewoners. De NZa wijst de instellingen en Zorgkantoren per brief op de signalen en overweegt onderzoek in te stellen.

De signalen hebben betrekking op verschillende soorten betalingen. De eerste zijn betalingen voor diensten die tot verzekerde zorg behoren. Dit is niet toegestaan (artikel 35 Wet marktordening gezondheidszorg). De tweede zijn bijbetalingen voor zogeheten ‘aanvullende diensten’. Dit is wel toegestaan, op voorwaarde dat het voor de bewoner duidelijk is dat deze diensten vrijwillig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wassen van kleding of het ter beschikking stellen van een radio- en tv-aansluiting op de eigen kamer. Een derde categorie klachten betreft betalingen voor zaken als toiletpapier en een vergoeding voor verhuizing binnen de instelling. Ook dit is niet toegestaan en moet door de instelling zelf worden betaald.

De NZa verzoekt de zorgkantoren per brief actie te ondernemen. Dit kan door zeker te stellen dat voor aanvullende diensten geen onredelijk hoge bijbetalingen worden gevraagd. Er mag niet veel meer dan de kostprijs worden doorberekend aan de patiënt en bij uitbesteding moeten meerdere offertes worden opgevraagd. Het zorgkantoor kan verder eisen dat instellingen transparant zijn over in rekening gebrachte kosten en dat geen kosten worden berekend voor diensten die uit de AWBZ moeten worden bekostigd. Ook kan het zorgkantoren nagaan of het betalingsbeleid in overleg met cliëntenraden tot stand is gekomen. Tot slot verzoekt de NZa de zorgkantoren actie te ondernemen als zij klachten ontvangen van patiënten over betalingen.

Ook de zorginstellingen zijn per brief nogmaals gewezen op de vigerende regels en richtlijnen. De brochure ‘Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling’ van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) biedt een goede basis voor het maken van afspraken tussen zorgkantoren en instellingen en voor de cliëntenraden. Wanneer blijkt dat zorginstellingen de regelgeving niet naleven kan de NZa een aanwijzing of een boete opleggen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels