nieuws

Hoe gaan we gastvrijheid in de zorg nu financieren?

Beleid

Lekker eten en drinken kost geld. Het aankleden van het restaurant ook. En wat te denken van een nieuwe keuken. Die kost ook geld. Alles kost geld. Financiële deskundigen in de zorg vrezen echter dat het moeilijker wordt om financiering aan te trekken.

Hoe gaan we gastvrijheid in de zorg nu financieren?

Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer die net is gepubliceerd. Om precies te zijn denkt 59 procent van de ondervraagden dat het lastiger wordt om zaken gefinancierd te krijgen. Voor volgend jaar is er een behoefte aan financiering van 1,5 miljard euro voorspeld.

Recente faillissementen

Is die vrees van de ondervraagden terecht? De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico’s voor banken zijn toegenomen. Banken hebben tevens te maken met aangescherpte regelgeving vanuit Basel III. Dit betekent dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van krediet en dat voorwaarden strikter worden.

Maar zorginstellingen en ziekenhuizen zitten niet stil. Ze gaan actief op zoek naar alternatieve bronnen van financiering. Van de verschillende vormen, kijken zorginstellingen met name naar de pensioenfondsen. Initiatieven waarbij pensioenfondsen zorginstellingen de afgelopen jaren ongeborgde kredieten hebben verstrekt zijn er vooralsnog niet.

Pensioenfondsen

Naast de pensioenfondsen verwachten zorginstellingen veel van woningcorporaties. Gezien de ontwikkelingen in deze sector is echter niet te verwachten dat zij uitgebreid gaan investeren in de zorg.

Het terugtrekken van banken geldt ook voor de kortetermijnfinancieringen. Rekeningcourantfaciliteiten worden steeds vaker ingeperkt door banken. Daarnaast zetten zorgverzekeraars ook steeds vaker in op een lagere bevoorschotting. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ruim 42 procent van de ziekenhuizen denkt onvoldoende kortlopende faciliteiten te hebben om deze tekorten op te vangen. Ruim 33 procent geeft aan daadwerkelijk liquiditeitsproblemen te verwachten.

Actuele thema’s

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële deskundigen in de zorgsector. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus enkele vragen over actuele thema’s. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in december 2014, hebben 140 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de vijftiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels