nieuws

Mezzo: Verstevig en regel positie mantelzorg in de wet

Beleid

De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Mezzo, pleit voor het wettelijk regelen van de positie en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de Wet langdurige zorg. Mantelzorg mag bovendien niet verplicht worden gesteld. Ook wil Mezzo duidelijkheid over het loket waar mantelzorgers en cliënten straks terecht kunnen met vragen voor hun zorg en ondersteuning.

Mezzo: Verstevig en regel positie mantelzorg in de wet

Mezzo ziet in de Wet langdurige zorg positieve punten. Zo worden Mantelzorgers en zorgvrijwilligers betrokken bij het maken van het zorgplan. Maar dat is meteen ook een groot punt van zorg. Mantelzorgers mogen niet het middel zijn om de zorg voor kwetsbare burgers te regelen. Mezzo voorziet dat de (morele) verplichting voor mantelzorgers toeneemt.

Naaste

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers, ook als hun naaste in een zorginstelling is opgenomen, intensief blijven zorgen. Zij houden een groot aandeel in de zorg en hebben expertise en ervaring (94 procent komt enkele malen per week naar de zorginstelling).

Lees ook: ‘Mantelzorg tegengewerkt door gemeenten’

Over deze betrokkenheid wordt in het huidige voorstel te licht gesproken. Bovendien is onduidelijk hoe de ondersteuning voor mantelzorgers wordt geregeld. Mezzo pleit daarom voor helder vastleggen van de betrokkenheid, de eigen positie en de ondersteuning van de mantelzorger in de wet.

Onduidelijk

In de nieuwe situatie hebben mensen nog steeds te maken met drie zorgwetten, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onduidelijk is waar mantelzorgers concreet terecht kunnen voor hun zorg en ondersteuning als de zorgvrager vanuit verschillende wetten zorg ontvangt, zegt Mezzo. Het gevaar is volgens de vereniging reëel dat mantelzorgers van het ene loket naar het andere worden gestuurd. Dit geldt vooral bij ondersteuning en respijtzorg voor de mantelzorger. Mezzo krijgt hierover nu al signalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels