nieuws

Nieuwe regelgeving treft verzorgingshuizen hard

Beleid

De nieuwe regelgeving op het gebied van scheiden van wonen en zorg gaat gepaard met hoge kosten. Verhuur van leegkomende woonruimte in een verzorgingshuis aan ouderen met een indicatie voor zorg thuis, is niet zomaar een oplossing. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Ouderenzorg.

Nieuwe regelgeving treft verzorgingshuizen hard

De nieuwe regelgeving van de overheid zet sterk in op de verhuur van leegkomende appartementen aan ouderen met alleen een thuiszorgindicatie. Zo zouden de verzorgingshuizen hun toekomst veilig kunnen stellen. Dit is een te grote simplificatie van de werkelijke problematiek voor, vooral kleine, verzorgingshuizen, stelt Jacqueline van Ginneken van Bureau Ouderenzorg. Vooral de bekostiging van de voorzieningen en aanvullende diensten is een onderschat probleem. De voorzieningen voldoen nu aan de zorgbehoefte van de bewoners, en aan de eisen van de brandweer, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgkantoren. Die eisen blijven bestaan, ook als een deel van de woonruimte niet via de AWBZ bekostigd worden. Juist in die gecombineerde situaties zijn de knelpunten groot.

Onwenselijke keuzes

Volgens Jacqueline van Ginneken staan verzorgingshuizen hierdoor voor moeilijke keuzes: óf een hogere bijdrage vragen aan de toekomstige bewoners óf een verlies accepteren op de exploitatie van de voorzieningen en aanvullende diensten. Bij de eerste optie zal ‘het verzorgingshuis van de toekomst’ niet langer voor iedere inkomensgroep toegankelijk blijven. Bij de laatste optie zal het verzorgingshuis in het slechtste geval moeten sluiten. Het gaat hierbij vooral om de kleinere stand-alone verzorgingshuizen, die niet kunnen “meeliften” op de voorzieningen van bijvoorbeeld een naastgelegen verpleeghuis.

Samenwerking

Het bieden van goede woon-zorg oplossingen is niet een zaak van de zorgorganisaties alleen; het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor zowel de verhuur van woningen in bestaande verzorgingshuizen aan mensen zonder indicatie voor zorg met verblijf als voor het opzetten van nieuwe woon-zorg concepten, moeten is goede afstemming en samenwerking tussen landelijke overheid, gemeenten, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties essentieel. Bracheorganisatie van zorgondernemers ActiZ heeft hiertoe al vaker opgeroepen. Alleen in goede samenwerking blijft er voldoende adequaat woonaanbod voor ouderen met een kleine zorgvraag bestaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels