nieuws

Veel onduidelijkheid over wachtlijsten

Beleid

Mensen die recht hebben op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis, houden dat recht, stelt staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). Maar Nieuwsuur schetst een ander beeld.

Veel onduidelijkheid over wachtlijsten

In dat programma kwam namelijk naar voren dat veel mensen die recht hebben op een plekje in een verpleeg- of verzorgingshuis, op een wachtlijst staan. Dit terwijl er tegelijkertijd bedden leegstaan en er geen mensen meer worden toegelaten.

Lees ook: ‘Soms moeilijk oudere echtparen bijeen te houden’

Wenswachtenden

Nieuwsuur stelt op basis van cijfers van Zorginstituut Nederland dat er 10.333 ouderen wachten op een plekje in een instelling. Het ministerie van VWS zou het in juni hebben gehad over 65 mensen. Volgens Nieuwsuur gaat het hier over een begrippenkwestie. Enerzijds zijn er de wenswachtenden: mensen die naar een specifieke instelling willen en bereid zijn nog even te wachten voordat ze daar terechtkunnen. Anderzijds zijn er de actief wachtenden: mensen die wachten buiten hun wil om.

Onbedoeld

De overheid zou alleen de actief wachtenden in de gaten houden, maar volgens Nieuwsuur komen veel wenswachtenden onbedoeld en onbewust in die categorie terecht. Ze gaan ervan uit dat ze geregistreerd staan als urgent, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn, terwijl hun situatie en die van de mantelzorgenden die zich over hen ontfermen, vaak schrijnend is.
‘Zo wordt de schrijnende wachtlijstproblematiek weggedefinieerd’, twittert SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten. ‘Zo komen mensen in de knel. Wachtend op plekje zorginstelling tel je niet mee, verzorgingshuizen gaan dicht en op de thuiszorg wordt bezuinigd.’

Checken

Ouderenorganisatie ANBO adviseert mensen naar aanleiding van het Nieuwsuur-onderzoek om hun plaats op de wachtlijst te checken en te kijken welke rechten zij er aan kunnen ontlenen. Daarnaast wil ANBO dat het systeem waarbij wenswachtenden slechts een voorkeur voor een instelling kunnen aangeven, wordt aangepast en er drie voorkeuren mogelijk worden.

Patiëntenfederatie NPCF twitterde na de uitzending: ‘Zoals ‘t nu gaat, gaat ‘t over systemen niet over mensen’.

 

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels