nieuws

‘Cliënt niet tegen wil in naar instelling’

Beleid

De hervorming van de Wet langdurige zorg is bijna op z’n einde. Maar, zo vindt D66, niet voordat de keuzevrijheid van patiënten gegarandeerd is.

‘Cliënt niet tegen wil in naar instelling’

Patiënten die veel zorg nodig hebben, moeten zelf kunnen kiezen of ze thuis blijven wonen of naar een instelling gaan. Ze mogen niet tegen hun wil in in een instelling belanden. Dat is een van de voorwaarden die D66 stelt aan de hervorming van het laatste deel van de langdurige zorg.

Lees ook: Gastvrijheid gaat om keuzevrijheid

De Tweede Kamer debatteert daar donderdag over. Voor D66-Kamerlid Vera Bergkamp weegt de zelfbeschikking van patiënten zwaar. Een zorgkantoor moet straks bepalen of de zorg thuis verantwoord en doelmatig is, maar in het wetsvoorstel blijft het volgens haar onduidelijk wat dat inhoudt.

Omstandigheden

D66 vindt ook dat er een hogere vergoeding moet komen voor ouders die hun gehandicapte kind thuis willen verzorgen. Volgens Bergkamp moet er rekening worden gehouden met de omstandigheden van individuele kinderen en ouders. Verder pleit ze voor de komst van een onafhankelijke adviseur die patiënten helpt om de goede keuzes in de zorg te maken. “Er zijn zoveel loketten en bijbehorende regels, waardoor er veel onduidelijkheid is.”

Wet

De volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruikmaakten, wordt volgend jaar vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Daarin wordt geregeld dat zo’n 200.000 mensen die veel zorg nodig hebben, terechtkunnen in een zorginstelling.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels