nieuws

Cliëntenraden denken mee over nieuwe medezeggenschapswet

Beleid

Een succes voor cliëntenraden: niet alleen wordt hun invloed naar verwachting groter in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), ze worden ook nog geconsulteerd in het wetgevingstraject.

Cliëntenraden denken mee over nieuwe medezeggenschapswet

De Tweede Kamer heeft 11 november een motie van Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) met deze strekking aangenomen. Deze motie was ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cliëntenraden

De Wmcz, die in 1996 in werking is getreden, regelt medezeggenschap in de zorg. Volgens de wet moet voor elke zorginstelling een cliëntenraad worden ingesteld. Volgens de eerste berichten wordt de rol van cliëntenraden in de nieuwe wet zwaarder.

Petitie

Cliëntenraden willen dat hun financiering en ondersteuning wordt vastgelegd in de nieuwe Wmcz. Een petitie met die boodschap wordt binnenkort aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid en de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees ook: Nieuw boek presenteert 33 ideeën voor betere zorg

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels