nieuws

Westfriesgasthuis past beleid aan voor patiënten die thuis willen sterven

Beleid

Voor sommige terminale patiënten is thuis sterven een grote wens. Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft het beleid gewijzigd zodat patiënten van die mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Westfriesgasthuis past beleid aan voor patiënten die thuis willen sterven

Het gaat om patiënten op de Intensive Care voor wie verdere behandeling geen zin meer heeft. Deze mensen komen naar verwachting snel te overlijden als de behandeling wordt gestopt. Verpleegkundigen van het Westfriesgasthuis hebben het initiatief genomen om het beleid voor deze patiënten te wijzigen zodat ze in hun eigen omgeving kunnen sterven.

Hulpmiddelen

Het moet wel mogelijk zijn om de patiënt te vervoeren, en het is van belang dat de thuissituatie geschikt is. Dat betekent onder meer dat er hulpmiddelen aanwezig moeten zijn, dat de thuiszorg goed geregeld is en dat de huisarts ondersteuning kan bieden. Samen met de Westfriese Huisartsenorganisatie wordt momenteel gewerkt aan een protocol.

Laatste wens

Volgens het ziekenhuis kan alles echter binnen een dag zijn geregeld en worden de kosten door de verzekering gedekt. “We laten hiermee zien wat als laatste wens mogelijk is en halen er voor de patiënt uit wat er nog in zit”, zegt IC-verpleegkundige Marry Dam op de website van het Westfriesgasthuis.

Radboudumc

Hhet Radboudumc in Nijmegen was het eerste ziekenhuis in Nederland die een protocol ontwikkelde voor patiënten die thuis willen sterven. Het Westfriesgasthuis is het eerste ziekenhuis in die regio die de procedures voor het thuis sterven formeel heeft vastgelegd. Het initiatief van het ziekenhuis in Hoorn kreeg de derde prijs tijdens de uitreiking van de CZ Zorgprijs 2015.

Uit een onderzoek dat eerder dit jaar is gepubliceerd in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde, blijkt dat 46 procent van de IC’s in Nederland patiënten naar huis laat gaan op verzoek van de patiënt of de familie. 85 procent is voorstander van thuis sterven in deze situatie, 15 procent is ertegen.

Bron: Westfriesgasthuis.nl

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels