nieuws

Minder ziekenhuizen in de rode cijfers

Beleid

De Nederlandse ziekenhuizen presteren financieel volgens verwachting. Dat blijkt uit het brancherapport ‘Zorg Innoveert’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het aantal ziekenhuizen dat rode cijfers schreef, daalde van één op tien naar één op veertien.

Minder ziekenhuizen in de rode cijfers

Ondanks de invoering van de prestatiebekostiging en een nieuw bekostigingssysteem is het de ziekenhuizen gelukt om betere cijfers te laten zien. De ziekenhuizen zijn er zelfs in geslaagd de beste zorg in Europa te blijven leveren.

Minder rode cijfers

Het aantal ziekenhuizen dat rode cijfers schreef, daalde van één op tien naar één op veertien. In 2013 boekten de ziekenhuizen gemiddeld een exploitatieresultaat van 2,6%. Dat is ook minimaal nodig om aan de steeds strengere eisen van banken te kunnen voldoen. Tegelijk is 2013 het laatste jaar waarin ziekenhuizen nog een compensatie ontvingen voor de overstap van budget- naar prestatiebekostiging. Vanaf 2014 moeten ziekenhuizen het zonder deze compensatie doen. Ziekenhuizen moeten dus alle zeilen bijzetten om hun financiële prestaties op niveau te houden.

Vermogenspositie

In de afgelopen jaren hebben ziekenhuizen ook hun vermogenspositie verder versterkt. Zo steeg de solvabiliteit van gemiddeld 10% in 2008 naar 18,4% in 2013. Daarmee groeit de solvabiliteit naar de streefnorm van 20%, die door banken en financiers wordt gesteld.

Buffers

Financieel gezonde ziekenhuizen zijn cruciaal om te kunnen blijven investeren in innovaties die zowel de kwaliteit als de efficiency van de zorg verder verbeteren. Daarnaast hebben ziekenhuizen vanwege de toegenomen onzekerheden financiële buffers nodig om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

Bron: NVZ

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels