nieuws

‘Ouderen blijven langer thuis en zijn zelfstandiger’

Beleid

Het plan van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen, werkt. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat om de situatie tussen 2004 tot 2011.

‘Ouderen blijven langer thuis en zijn zelfstandiger’

Ouderen blijven langer thuis wonen en maken alleen gebruik van thuiszorg als het echt niet anders kan. Dat staat in het rapport ‘Zicht op zorggebruik’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. “Het overheidsbeleid zie je terug in de resultaten”, aldus onderzoeker Inger Plaisier. Voor het onderzoek is gekeken naar de ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011.

De situatie in de zorg is sinds begin dit jaar echter helemaal anders, omdat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de inkoop. “Maar het is onze verwachting dat deze trend zal doorzetten. We hebben het ministerie van Volksgezondheid aanbevolen de ontwikkelingen te blijven volgen”, zegt Plaisier.

Stijging

In 2011 maakten zo’n 556.000 mensen gebruik van extramurale zorg. In 2004 ging het om 532.000 mensen die gebruikmaakten van een organisatie die zorg levert. De stijging komt volgens het SCP vooral door het toegenomen aantal oude ouderen. In deze periode groeide de Nederlandse bevolking met 400.000 personen en het aandeel 80-plussers nam toe van 3,4 procent naar 4 procent. Als er rekening wordt gehouden met de bevolkingstoename en vergrijzing, is het aantal mensen dat gebruiktmaakt van extramurale zorg gelijk gebleven.

Omgeving

In deze periode is wel een verschuiving te zien van mensen die gebruikmaken van thuiszorg: alleenstaanden zijn meer zorg gaan gebruiken, mensen in een huishouden met meerdere personen minder. Ook dat is een logisch gevolg van het beleid: mensen moeten voor zorg eerst in hun eigen omgeving kijken wat er mogelijk is voordat ze betaalde zorg krijgen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels