nieuws

Cliëntenondersteuning in veel gemeenten slecht geregeld

Beleid

Steeds meer patiënten raken verdwaald in de nieuwe zorgregels, berichtte de NOS afgelopen weekend. Om die mensen op te vangen, is onafhankelijke cliëntenondersteuning nodig.

Cliëntenondersteuning in veel gemeenten slecht geregeld

Dat zegt MEE, een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking. Burgers komen in problemen omdat instanties vraagstukken naar elkaar doorschuiven. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste monitor van MEE, die is gebaseerd op de eerste ervaringen van de ruim tweeduizend consulenten die in 96 procent van de gemeenten actief zijn.

Doorschuiven

Als meerdere partijen de verantwoordelijkheid doorschuiven, is er voor de burger geen beginnen meer aan, zegt MEE. De organisatie pleit voor een onafhankelijke cliëntondersteuner die naast de kwetsbare of zorgbehoevende burgers staat. Volgens MEE is de toegankelijkheid van cliëntondersteuning in niet alle gemeenten goed geregeld, waardoor kwetsbare burgers onvoldoende op deze ondersteuning kunnen rekenen.

Lees ook: Veel senioren weten niet hoeveel hulp ze krijgen

Ook hoort MEE van verschillende kanten dat de capaciteit in sociale teams tekort schiet om vooral de meest kwetsbare burgers goed en op tijd te ondersteunen. Op meerdere plaatsen ontstaan wachttijden en wachtlijsten, vooral voor mensen met een beperking en een GGZ-achtergrond.

Herkenbaar

Een terugkerend thema is dat cliëntondersteuning in veel gemeenten niet herkenbaar georganiseerd is als een afzonderlijke dienstverlening en taak. De cliëntondersteuning is daarom voor de burger slecht vindbaar en men is niet op de hoogte van de mogelijkheid om bijgestaan te worden bij toegangs- en toekenningsbeslissingen van de gemeente. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om burgers hiervan op de hoogte te stellen, maar dat is lastig als cliëntondersteuning niet bestaat als herkenbaar aanbod.

Sommige gemeenten erkennen dit probleem inmiddels en maken nu aanvullende afspraken over een onafhankelijk gepositioneerde cliëntondersteuning. MEE bepleit dat zo spoedig mogelijk in alle gemeenten de onafhankelijke cliëntondersteuning herkenbaar wordt geregeld.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels