nieuws

Wie de woning aan wil passen, kan beter verhuizen

Beleid

Sommige senioren die langer thuis blijven wonen, willen hun woning aan laten passen. Gemeenten werken daar vaak echter niet aan mee.

Wie de woning aan wil passen, kan beter verhuizen

Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met onderzoeksbureau Kien onder dertig gemeenten. “U kunt beter verhuizen”, krijgen sommige senioren te horen van hun gemeente als zij om een woningaanpassing vragen.

Lees ook: Ouderen met eigen woning terug naar verzorgingshuis?

Ouderen kunnen woningaanpassingen – zoals trapliften of een douche in plaats van een bad – aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Maar onderzochte gemeenten laten hier een belangrijke taak liggen. Zeker nu senioren langer thuis moeten blijven wonen, zullen dit soort aanpassingen vaker in bestaande bouw gedaan moeten worden. Gemeenten moeten hier écht anders mee omgaan,” waarschuwt ANBO-directeur Liane den Haan.

Schrijnend tekort

Bijna de helft van de onderzochte gemeenten (47 procent) hanteert strenge criteria om te bepalen of iemand recht heeft op een woningaanpassing. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een burger dan een beroep doen op (financiële) hulp van de gemeente: minder dan de helft (46 procent) van de deelnemende gemeenten heeft geld voor woningaanpassingen beschikbaar gesteld.

Den Haan: “Ondervraagde gemeenten geven aan dat burgers maar moeten verhuizen naar een andere woning als hun woning niet meer voldoet. Maar volgens de Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, red.) is er een schrijnend tekort aan geschikte seniorenwoningen. In 2013 ging het om 84.000 woningen en dat tekort neemt alleen maar toe. Al zouden senioren willen verhuizen, dan kúnnen dat vaak niet eens.”

Woningbehoefte

Slechts één op de vier gemeenten (24 procent) zegt goed zicht te hebben op te hebben op welke woningaanpassingen senioren nodig hebben. Dat staat in contrast met hun inzicht in het aanbod van seniorvriendelijke woningen in de huursector: zes op de tien (59 procent) zeggen daar wel goed zicht op te hebben. Den Haan: “Gelukkig wordt op deze onderwerpen door alle gemeenten overleg gepleegd met andere partijen, zoals woningcorporaties en zorgaanbieders.”

Geen actieve rol

Slechts een paar gemeenten (17 procent) geven aan een actieve bemiddelingsrol voor zichzelf te zien als het gaat om de begeleiding van senioren naar een passende woning. Voor een seniorenmakelaar is dan ook weinig animo. “Dat is een gemiste kans,” aldus Den Haan. “Er moeten echt flinke stappen worden gezet op het gebied van woonbeleid voor senioren: het is vijf voor twaalf!”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels