nieuws

Welke gevolgen hebben ziekenhuisfusies voor de patiënt?

Beleid

Fusies tussen ziekenhuizen vinden de laatste tijd steeds vaker plaats. Maar is een fusie altijd goed voor de patiënt?

Welke gevolgen hebben ziekenhuisfusies voor de patiënt?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt van niet. Volgens de NZa is er tot dusver geen verband aangetoond dat grotere ziekenhuizen per definitie betere kwaliteit leveren.

Volgens de NZa moet bij ziekenhuisfusies meer gekeken worden naar de belangen van het publiek, zoals bereikbaarheid. Door de fusies bestaat het risico dat zorg voor veel voorkomende aandoeningen op veel locaties minder beschikbaar is, stelt de toezichthouder. Mensen met meer dan één aandoening moeten dan naar verschillende ziekenhuizen. “Dit kan een behandeling die nauw is afgestemd tussen ziekenhuis, huisarts en mantelzorger behoorlijk in de weg staan en ten koste gaan van de kwaliteit”, aldus de toezichthouder.

Lees ook: ‘Fusie vaak niet in het belang van de patiënt’ 

Kwaliteitsinformatie

De toezichthouder meent ook dat er snel meer kwaliteitsinformatie beschikbaar moet komen voor patiënten, zodat zij een gerichtere keus kunnen maken. Met meer informatie over kwaliteit zijn patiënten vermoedelijk bereid verder te reizen naar betere zorgaanbieders, meent de NZa.

Prijsstijgingen

Verder kunnen de ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren leiden tot prijsstijgingen in de zorg. Volgens simulaties van de NZa kunnen veel fusies leiden tot stijgingen boven de vijf procent. Doordat de macht van de ziekenhuizen op de markt steeds groter wordt, kunnen ze hogere prijzen vragen aan de zorgverzekeraars. Deze prijzen worden vervolgens doorberekend aan het publiek, waardoor de premie omhoog gaat, zo luidt de redenatie van de NZa. Dit is een bedreiging voor het zorgstelsel, aldus de toezichthouder.

Kostenbesparing

De NZa vindt dat de prijsstijging niet meer mag zijn dan 5 procent. Volgens dit criterium hadden acht van de dertien ziekenhuisfusies van de laatste jaren niet goedgekeurd mogen worden, omdat daar de prijsstijging naar verwachting boven de 5 procent zou komen. Dat is opvallend omdat de fusies vaak ook uit oogpunt van kostenbesparing worden aangekondigd. De al uitgevoerde fusies kunnen niet meer worden teruggedraaid. De NZa pleit ervoor toekomstige fusies waarbij de prijsstijging boven de 5 procent uitkomt, niet meer toe te staan.

Ziekenhuisfusies moeten bij de NZa worden gemeld, maar die mag niet inhoudelijk oordelen. De toezichthouder mag alleen beoordelen of de procedures goed zijn gevolgd.

 

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels