nieuws

Gemeenten sturen ouderen onnodig naar verpleeghuis

Beleid

Gemeenten proberen ouderen soms onnodig in een verpleeghuis opgenomen te krijgen, omdat het financieel aantrekkelijker is. Dat zegt ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers, in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt Trouw.

Gemeenten sturen ouderen onnodig naar verpleeghuis

ActiZ zegt zich te baseren op signalen van verschillende zorgorganisaties. Een van hen reikt een casus aan van een ouder echtpaar, van wie de vrouw geheugenproblemen heeft. Toen de man wat meer zorg wilde, kreeg hij volgens deze aanbieder te horen dat ze in aanmerking kwamen voor opname in een verpleeghuis. Het is een gevoelig punt, want deze week bleek dat er minder mensen thuis zijn blijven wonen dan voorspeld.

Woedend

De gemeenten hebben daardoor 250 miljoen over gehouden. Nu de staatssecretaris Van Rijn dreigt om dit af te pakken, zijn ze woedend. Volgens Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dreigt hierdoor de hele overheveling van zorgtaken naar de gemeente spaak te lopen.

Hoe?

ActiZ wijst er op dat het voor gemeenten te gemakkelijk is om ouderen in een instelling opgenomen te krijgen. Plaatsvervangend directeur Frank Bluiminck van Actiz zegt tegen de krant: “Als iemand een aanvraag doet voor zorg van de gemeente, wordt er een heel keukentafelgesprek opgetuigd, en wordt er gekeken wat vrienden en familie kunnen doen. Maar op het moment dat iemand in aanmerking komt voor een verpleeghuis, dan speelt dat ineens allemaal niet meer. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat beoordeelt of iemand naar een verpleeghuis mag, mag alleen naar het ziektebeeld kijken.”

Hierdoor kan het volgens Bluiminck voor komen dat een oudere die met behulp van mantelzorgers thuis kan en wil wonen, op basis van zijn of haar ziekte toch in aanmerking komt voor opname in een verpleeghuis.

Aantrekkelijke strategie

Omdat in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is opgenomen dat een gemeente geen zorg meer hoeft te verlenen als een oudere volgens het CIZ in een verpleeghuis kan wonen, is dat volgens ActiZ financieel gezien voor gemeenten een aantrekkelijke strategie. Een verkeerde prikkel, die volgens Bluiminck haaks staat op het voornemen om ouderen langer thuis te laten wonen.

Lees ook: Mantelzorgers van het kastje naar de muur

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels