nieuws

Het Amstelhuis belooft veel regie en weinig eenzaamheid

Beleid

Het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en mensen zelf laten bepalen hoe ze willen leven zijn belangrijke thema’s in de zorg. In Amsterdam wordt gebouwd aan sociale huurwoningen die wat dat betreft klaar zijn voor de toekomst, zeggen de ontwikkelaars.

Het Amstelhuis belooft veel regie en weinig eenzaamheid

Op een nieuwe manier wonen én zorg ontvangen, dat moet straks kunnen in het Amstelhuis in Amsterdam. Ouderen huren een sociale huurwoning in het Amstelhuis van Cocon Vastgoed Zorg. Bij Amsta kunnen zij terecht met hun zorgvragen.

Op dinsdag 19 mei tekenden Cocon Vastgoed Zorg en Stichting Amsta hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

In 2014 verkocht Amsta haar pand op de Amsteldijk 35 aan Cocon. Aanleiding waren de veranderingen in de samenleving en in de financiering van zorg. Cocon en Amsta spraken af om samen te kijken op welke manier wonen en zorg anno 2015 geboden kon worden. Cocon verbouwde het pand en biedt vanaf mei 2015 120 sociale huurwoningen aan in het Amstelhuis. Ouderen boven de zeventig jaar met een zorgvraag en ouderen boven de tachtig jaar met of zonder zorgvraag komen in aanmerking voor één van de huurappartementen.

Vereenzamen

“Wij hebben een appartementencomplex willen ontwikkelen voor ouderen met een laag inkomen”, zegt Hélène Pattijn, directeur Cocon Vastgoed Zorg. “Een omgeving waar ze niet hoeven te vereenzamen als gevolg van bijvoorbeeld fysieke beperkingen en waar ze zich, indien zij dit wensen, actief voor elkaar kunnen inzetten. Wij hopen hiermee ook de toenemende druk op de mantelzorgers te verminderen.”

Op de begane grond komt een sociëteit voor de bewoners van het Amstelhuis maar ook voor ouderen uit de omgeving. Hier bevindt zich straks onder andere een bibliotheek, een bar en een restaurant.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige van Amsta is ook gevestigd in het Amstelhuis en is voor de bewoners een gemakkelijk aanspreekpunt. Zij bespreekt met de bewoners of er een zorgvraag is en of iemand ondersteuning nodig heeft. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de bewoners zelf, de medebewoners, familie of welzijnsinitiatieven in de buurt. Daarna komt pas professionele zorg in beeld.

Relinde Weil, lid raad van bestuur van Amsta, is positief over het Amstelhuis. “Dit is een boeiend en innovatief concept. De bewoners van het Amstelhuis nemen zelf het initiatief om te wonen en te leven zoals bij hun past én de zorg in te kopen die zij nodig hebben. Amsta kan doen waar ze goed in is: mensen ondersteunen en zorg bieden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels