nieuws

Zorgaanbieders uitgedaagd

Beleid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ gaan verpleeghuizen uitdagen om de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector.

Zorgaanbieders uitgedaagd

Dit willen zij volgens langdurigezorg.nl gaan bereiken met het vernieuwingsprogramma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’. In dit programma wordt aan tweehonderd verpleeghuislocaties de ruimte geboden hun ambitie om best practice te worden waar te maken. Het vernieuwingsprogramma is een onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ dat staatssecretaris Van Rijn in februari presenteerde.

Best practice

Bij best practice staat de relatie tussen cliënt, zorgverlener en informele zorg centraal. Bejegening, aandacht, service en medische zorg moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. Naasten krijgen alle ruimte om de cliënt te blijven helpen. De cliënt conformeert zich niet aan de regels en routines van de instelling, maar de instelling en haar professionals doen al het mogelijke om de cliënt een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.

Ruimte

Natuurlijk zijn er zorgaanbieders die laten zien wat mogelijk is, maar anderen lopen aan tegen regels en tradities of ontbreekt het aan veranderkennis en -kunde, aldus langdurigezorg.nl. Middels het vernieuwingsprogramma krijgen de tweehonderd verpleeghuislocaties de ruimte om hun ambitie te realiseren.

Het TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ bestaat uit: NPCF, LOC, Actiz, BTN, Verenso, V&VN, ZN, IGZ en het Kwaliteitsinstituut

Lees ook: Nieuwe campagne gaat ouderzorg promoten

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels