nieuws

‘Nederland niet klaar voor integrale wijkaanpak ouderen’

Beleid

Nationale en lokale overheden zetten steeds meer in op een integrale wijkaanpak om ouderen langer thuis te laten wonen. Maar Nederland is daar niet klaar voor, aldus promovendus Hanna van Dijk.

‘Nederland niet klaar voor integrale wijkaanpak ouderen’

Zij stelt in haar proefschrift ‘Neighbourhoods for ageing in place’ dat buurten onvoldoende toegerust zijn. Van Dijk promoveerde 25 juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Universiteit Rotterdam

Van Dijk ging na welke buurtkenmerken ouderen in staat stellen zo lang mogelijk thuis te wonen. Zij laat zien dat de ervaren veiligheid in de buurt en de sociale relaties tussen buurtbewoners veel invloed hebben op het welzijn van ouderen. En dat oudere buurtbewoners elkaar verschillende vormen van praktische, emotionele en sociale steun bieden.

Naast het doen van boodschappen of het geven van een lift naar de dokter, houden buurtbewoners ook een oogje in het zeil en signaleren zij problemen bij elkaar. Burenhulp op grote schaal ontstaat echter niet vanzelf, zo stelt van Dijk. Er zijn structuren nodig die informele netwerken in de wijk faciliteren en ondersteunen.

Lees ook: Buurtzorg Nederland vreest problemen wijkzorg

Ontbrekende randvoorwaarden

Het onderzoek toont aan dat er op dit moment nog niet echt sprake is van een integrale wijkaanpak om ouderen te ondersteunen in eigen buurt. De noodzakelijke randvoorwaarden op het niveau van beleid, organisaties en buurten ontbreken nog. Hierdoor worden professionals vaak gedwongen integrale zorg en ondersteuning te bieden ondanks in plaats van dankzij prikkels vanuit de bredere (beleids-)context waarbinnen zij opereren. Professionals dienen te worden ondersteund in hun nieuwe taken; niet alleen op materieel gebied, maar ook in de cultuur en mindset van organisaties en de bredere samenleving.

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels