nieuws

Bewoners laten buurthuis weer opbloeien

Beleid

Voor ouderen die langer thuis blijven wonen, is het belangrijk dat ze contact hebben met buurtbewoners. Een buurthuis kan daarin een waardevolle rol spelen. Het goede nieuws is dat het steeds beter gaat met deze ontmoetingsplaatsen.

Bewoners laten buurthuis weer opbloeien

Het Nederlandse buurthuis komt daarmee uit een diep dal. Buurthuizen moesten hun deuren sluiten en op veel plekken was er grote onzekerheid over een sluitende exploitatie. Twee jaar later is het landschap aan het veranderen. Door bewoners gerunde buurthuizen zijn in opkomst, meldt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), dat een scan heeft uitgevoerd in twintig grote en middelgrote gemeenten.

Bewoners

Het blijkt dat de bewoners het heft in eigen hand nemen, want in ongeveer de helft van deze gemeenten hebben bewonersgroepen buurthuizen zelf overgenomen, of zijn ze in een vergevorderd stadium. Het gaat om traditionele buurtaccommodaties, maar ook om initiatieven waarbij bewonersgroepen ontmoetingsfuncties organiseren in zelfbeheer, zoals wijkondernemingen die een leegstaande basisschool voor de buurt exploiteren.

Ondersteunen

Gemeenten nemen een steeds actievere houding aan ter ondersteuning van het verzelfstandigen van zulke ontmoetingsplaatsen. Vrijwel iedere ondervraagde gemeente geeft aan actieve bewoners te ondersteunen met informatievoorziening, ruimte in de regels, of financiële hulp. Doel van die ondersteuning is om initiatieven stap voor stap meer zelfstandig te maken. Dat is een grote vooruitgang ten opzichte van 2013, toen uit een eerste quickscan van het LSA bleek dat gemeenten weinig kennis van en ervaring met zelfbeheer hadden.

Baas

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is blij met deze ontwikkeling. “Buurthuizen die door de gemeente, door grote welzijnsinstellingen of door corporaties gerund worden zijn niet meer van deze tijd. Bewoners willen zelf baas zijn in eigen buurthuis, dat merken we bij ons project Beheer je buurthuis”, zegt Ties de Ruijter, directeur van het LSA. “Maar daar moeten zij wel de ruimte voor krijgen; wij zijn blij dat de overheid wakker is geworden.”

Beheer je buurthuis is een project van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). LSA ondersteunt gedurende een periode van drie jaar een vijftal buurthuizen in zelfbeheer; niet met geld maar met kennisuitwisseling en ondersteuning door procesbegeleiding. De vijf ‘pioniers’ worden intensief gevolgd op Beheerjebuurthuis.nl, waar LSA verslag doet van de uitdagingen die zij tegen het lijf lopen. Opgedane kennis wordt verwerkt in een open kennisbank, waar buurthuizen door het hele land informatie ophalen over uiteenlopende onderwerpen. Die informatie brengt het LSA samen met expertise van deskundigen met verschillende achtergronden.

Lees ook: ‘Nederland niet klaar voor integrale wijkaanpak ouderen’

Bezuinigingen

De opkomst van zelfbeheer is een reactie op de nog steeds gaande, harde bezuinigingen waar veel buurthuizen mee te maken hebben. Die bezuinigingen lopen in sommige gemeenten op tot wel 75 procent waardoor veel accommodaties de deuren hebben moeten sluiten. Gemeenten geven aan dat zij proberen inspraak te organiseren over de bezuinigingen en te onderzoeken welke voorzieningen voor bewoners belangrijk zijn.

Niet alleen gemeenten zelf zien een toename, ook het VSBfonds zegt een lichte stijging te zien in fondsaanvragen door buurthuizen in zelfbeheer. Met name in de middelgrote steden, kleine kernen en op plekken waar gemeentes hun handen terugtrekken, zijn er steeds meer door bewoners gerunde ontmoetingsplekken die met hulp van het fonds bijvoorbeeld de toegankelijkheid van hun pand willen verbeteren.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels