nieuws

De kleintjes in de zorg doen het beter

Beleid

In de VVT-sector belanden steeds meer instellingen in de rode cijfers. Echter, de kleine instellingen lijken het beter te doen dan de grote.

De kleintjes in de zorg doen het beter

In 2014 was een op de vijf verpleeg- en verzorgingshuizen niet in staat het huishoudboekje kloppend te krijgen. Naar verwachting zal deze trend zich in 2015 doorzetten en zullen fors meer instellingen verlies lijden. Dit blijkt uit een eerste analyse van VVT-jaarverslagen over 2014, de jaarlijkse thermometer van de zorg door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.

Reserves

Kleinere organisaties in de VVT (tot een omzet van 60 miljoen) doen het over het algemeen beter dan de grote instellingen als het gaat om resultaat en solvabiliteit (reserves). Over de hele linie is de solvabiliteit van de VVT-organisaties gestegen van 23,8 procent in 2013 naar 25,5 procent in 2014. Van de onderzochte VVT-organisaties zijn er 28 met een negatief eigen vermogen. 51 zorgorganisaties hebben een solvabiliteitsratio van 50 procent of meer. In veel gevallen betreft dit relatief kleine zorgorganisaties.

Ook met betrekking tot de resultaten over 2014 doen de kleinere organisaties het met resultaatratio’s boven 2 procent beter dan het gemiddelde van de sector (1,7 procent) en zelfs een stuk beter dan organisaties met meer dan 300 miljoen euro omzet (1,2 procent).

De sector is in 2014, ondanks de grote druk op de tarieven en de daling van het aantal intramurale klanten, nog in staat gebleken als geheel een positief netto resultaat te behalen van 1,7 procent.

Het aantal cliënten dat een compleet zorgpakket thuis (VPT) ontvangt stijgt fors (+ 60,2 procent). Het aantal intramurale cliënten daalde vorig jaar daarentegen met 8,0 procent, na eerder in 2013 ook al met bijna 7 procent te zijn gedaald.

Capaciteit

Zorginstellingen anticiperen op het teruglopende aantal intramurale cliënten door hun capaciteit te verlagen. Uitgedrukt in het aantal bedden/plaatsen is de capaciteit in de VVT-sector in 2014 met 2,3 procent afgenomen. Het aantal intramurale cliënten daalt sneller dan het aantal beschikbare bedden/plaatsen. Hierdoor neemt ook de bezettingsgraad af: van 96,2 procent in 2012 en 92,2 procent in 2013, naar 90,2 procent in 2014. Conform de trend van vergrijzing steeg vorig jaar het totale aantal cliënten van de onderzochte VVT-instellingen met 1,3 procent tot 466.299 cliënten.

Verliezen

Er zijn grote verschillen tussen instellingen onderling. Het aantal zorgorganisaties dat in 2014 verlies leed, is zelfs opgelopen tot 20 procent (85) van de onderzochte organisaties. De verliezen worden met name veroorzaakt door de kosten van voorzieningen voor (toekomstige) reorganisaties. Daarnaast is terug te zien dat met name de exploitatie van de extramurale zorg onder druk staat. Andere organisaties die in de rode cijfers zijn beland, hebben fors moeten afschrijven op de waarde van hun vastgoed.

Lees ook: Kliniek voorziet miljoenenbesparing bij aanpak verspilling

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels