nieuws

Gebruik geneesmiddelen neemt toe door vergrijzing

Beleid

Het geneesmiddelengebruik nam in 2014 met 2,9% toe. Dat komt vooral door vergrijzing en bevolkingsgroei. 65-plussers namen 45% van het aandeel van de omzet van de openbare apotheek voor hun rekening.

Gebruik geneesmiddelen neemt toe door vergrijzing

Op het hoogtepunt van de vergrijzing zal dat 61% bedragen, zo verwacht de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Geneesmiddelen

De openbare apotheken in Nederland verstrekken aan de gemiddelde 65-plusser ruim drie keer zoveel medicijnen als aan de gemiddelde Nederlander. Bij personen van 75 jaar of ouder loopt dit zelfs op tot ruim 5 keer het niveau van de gemiddelde Nederlander.

Uitgaven

Het hogere geneesmiddelengebruik door ouderen vertaalt zich in hogere uitgaven. In 2014 werd er per persoon gemiddeld 253 euro uitgegeven in apotheken. Die kosten waren voor 65-plussers bijna tweeënhalf keer zo hoog als dat gemiddelde: namelijk 604 euro.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels