nieuws

Mystery guests positiever dan IGZ

Beleid

De IGZ maakt in opdracht van het ministerie af en toe gebruik van mystery guests bij de controlebezoeken in de ouderenzorg. Uit het experiment blijkt dat mystery guests over het algemeen een positiever beeld van de kwaliteit van de zorg hebben. Ze verzachten het oordeel van de IGZ.

Mystery guests positiever dan IGZ

Dat blijkt onder meer uit de evaluatie die het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft samengesteld.

Perspectief mystery guests

De mystery guests hebben in totaal twintig bezoeken afgelegd. Ze zijn bewust niet op pad gestuurd met een IGZ-toetsing, maar met een lijst van vier punten (sfeer, personeel, dagbesteding en risico’s) zodat ze zo blanco mogelijk de organisaties in gingen en zelf konden beoordelen wat ze belangrijk vonden.

Waar de inspectie vooral gericht is op wat er mis gaat in instellingen op basis van wettelijke kaders en richtlijnen, zien mystery guests vanuit hun eigen perspectief ook wat goed gaat in de ouderenzorg, waardoor zij hun beeld van de ouderenzorg positief bijgesteld hebben. Zij bleken vooral vanuit de positie van de mantelzorgers te kijken.

Meer genuanceerd

Het iBMG concludeert dat de inzet van mystery guests, oorspronkelijk bedoeld om strenger toezicht te houden, het oordeel van de IGZ soms wat verscherpt, maar meestal verzacht. Met deze bevindingen wordt niet alleen de meervoudige dimensionaliteit van kwaliteit van zorg benadrukt, maar wordt ook zichtbaar gemaakt wat er goed gaat in de zorgorganisaties. Het leidt tot een meer genuanceerde beoordeling.

Volgens het iBMG ontstaat daardoor meer draagvlak voor de IGZ-rapportage in de zorgsector. Ook is er een wederkerig effect zichtbaar: de mystery guest krijgt meer zicht op de wereld van de ouderenzorg.

Klik hier om het complete rapport van de iBMG te lezen. 

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels