nieuws

Kabinet investeert flink in verpleeghuiszorg

Beleid

Het kabinet investeert flink in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen. In 2016 is daar een bedrag van 140 miljoen euro voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot 210 miljoen euro.

Kabinet investeert flink in verpleeghuiszorg

Dat blijkt uit de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016, die gisteren tijdens Prinsjesdag gepresenteerd is.

Daarnaast wordt een geplande bezuiniging van 45 miljoen binnen de Wet langdurige zorg in 2016 geschrapt.

Meer dagbesteding in verpleeghuiszorg

Het extra geld gaat volgens de begroting naar opleiding en bijscholing van medewerkers. Daarnaast wordt de dagbesteding in de verpleeghuiszorg flink uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag, waarbij wordt geluisterd naar de wensen van bewoners zelf. Verder worden cliëntenraden versterkt en wordt het toezicht intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt.

Hervorming langdurige zorg

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Door beleid om de kosten te beheersen is de groei van de zorgkosten sinds 2012 gematigd. De beheersing van de groei is volgens het kabinet toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars.

Begroting

Meer weten over de zorgplannen van het kabinet voor 2016? Klik hier om de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te lezen. 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels