nieuws

VWS brengt knellende HACCP regels in kaart

Beleid

Het voedselveiligheidssysteem HACCP in kleinschalige woongroepen is een onderwerp van discussie. Reden voor het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) om in het kader van het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en Trots’ samen met zeven zorginstellingen de HACCP-knelpunten in kaart te brengen.

VWS brengt knellende HACCP regels in kaart

Ruim 150 zorginstellingen met in totaal meer dan 750 zorglocaties leveren de komende twee jaar input voor de hervorming van de langdurige zorg. Zij werken samen met onder meer het ministerie van VWS aan de ontwikkeling van best practices, die als voorbeeld dienen voor de rest van de sector.

Nationaal Congres Veilig Voedsel

“Het enorme aantal instellingen dat een bijdrage wil leveren aan de hervorming van langdurige zorg is boven verwachting. We gingen uit van 200 locaties, dat zijn er nu ruim 750 geworden”, zegt Manon Koster, Projectsecretaris Waardigheid & Trots bij VWS. Zij was één van de gastsprekers tijdens het Nationaal Congres Veilig Voedsel dat afgelopen donderdag werd georganiseerd door Stichting Veiligvoedsel.nl.

Doel van het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots is om de kwaliteit van langdurige zorg structureel te verbeteren. Onder meer door belemmeringen, zoals onnodige wet- en regelgeving, weg te nemen.

Belemmerende regelgeving

In dat kader wordt het voedselveiligheidssysteem HACCP ook onder de loep genomen. Hygiëneregels in kleinschalige woongroepen zijn immers een onderwerp van discussie, erkent ook Koster van het VWS. “Om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren heeft een aantal verpleeghuiszorgaanbieders aangegeven om op dit gebied ‘regelruimte’ nodig te hebben om vrij van belemmerende regelgeving tot vernieuwing en verbetering te komen. In het projectteam bekijken de instellingen samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), ActiZ, het ministerie van VWS en het programma Waardigheid en Trots dan ook wat knellende wet- en regelgeving is.”

Aanpassingen voedselveiligheidssysteem

Later worden ook andere stakeholders erbij betrokken, zoals de grotere leveranciers die nu een aanzienlijk deel van het proces borgen, het Voedingscentrum die de hygiënecode heeft ontwikkeld, de NVWA en de GGD. Gezamenlijk brengen zij de komende twee jaar in kaart welke aanpassingen aan het voedselveiligheidssysteem voor kleinschalige woongroepen mogelijk en wenselijk zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels