nieuws

Bravis ziekenhuis legt maatschappelijke verantwoording af

Beleid

Het Bravis ziekenhuis Roosendaal / Bergen op Zoom hield onlangs een ‘dag van de maatschappelijke verantwoording’. Daarbij schetste bestuursvoorzitter Hans Ensing de resultaten over 2016 en 2017. “Het Bravis ziekenhuis bevindt zich in een stabiele situatie. Zowel in financieel opzicht als op het gebied van zorgontwikkelingen.” Het ziekenhuis wil overstappen naar één hoofdvestiging.

Bravis ziekenhuis legt maatschappelijke verantwoording af

De komende tijd zal het ziekenhuis zijn energie besteden aan: het verschuiven van meer zorg over de locaties, het opleiden van personeel tot meer gespecialiseerde zorgverleners en de oriëntatie op één ziekenhuislocatie in de periode 2025 – 2030. De plannen hiervoor werden geschetst door bestuurslid Bianka Mennema-Vastenhout en voorzitter medische staf gynaecoloog Richard Pal. Wethouders, raadsleden, patiëntenverenigingen, samenwerkingspartners, ouderenorganisaties, vakbonden en andere belangstellenden waren die middag aanwezig. Het ziekenhuis organiseerde de bijeenkomst voor de tweede maal.

Verlenging van openingstijden

Gasten vroegen naar de rol van het ziekenhuis op het gebied van preventie, de mogelijke verlenging van de bedrijfstijden en e-health ontwikkelingen. Het voornemen om op termijn naar één hoofdlocatie te gaan, riep geen weerstand op. Ze begrepen dat één locatie uiteindelijk beter is voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Waar het toekomstige ziekenhuis zal komen, is nog onduidelijk.

Voorzitter van de raad van toezicht Leon van den Nieuwenhuijzen, initiatiefnemer voor deze dag: “Wij zien het als onze maatschappelijke taak om publiekelijk verantwoording af te leggen aan de samenleving en daar transparant en open in te zijn.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels