nieuws

Wisseling van voorzitter tijdens 50-jarig jubileum NVLG

Beleid

Tijdens het vijftigjarig jubileum van De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG) was het een komen en gaan van nieuw- en oudgedienden. Zo werd scheidend voorzitter Uwe Reimer op deze feestelijke dag bij Inn Style in Maarssen benoemd tot erelid waarna hij de voorzittershamer doorgaf aan zijn opvolger Bart Jasperse.

Wisseling van voorzitter tijdens 50-jarig jubileum NVLG

De nieuwe voorzitter is Bart Jasperse, directeur van Meiko Nederland B.V. Jasperse ziet het vooral als zijn taak de NVLG ondernemender te maken. “Onder leiding van mijn voorganger is er veel bereikt. De NVLG is uitgegroeid tot een stabiele vereniging die kan bogen op veel kennis en ervaring en heeft zich een gezichtsbepalende rol toegeëigend binnen de branche. Nu zijn we toe aan een volgend niveau: de NVLG moet slagvaardiger worden, meer samenwerken, kennis delen met andere belanghebbenden en vooral zichtbaarder naar de markt worden vanuit een sterk merkimago en met behoud van een eigen identiteit. We moeten ons bezinnen op de vraag: wie zijn we nu en wat willen we zijn.”

Jasperse wil zich sterk maken voor de meerwaarde van het lidmaatschap. Jasperse: “Ieder lid heeft tenslotte zijn eigen beweegredenen om zich aan te sluiten bij de vereniging. Daarom moeten wij maatwerk leveren. Daarbij is de meerwaarde van het lidmaatschap steeds weer het uitgangspunt. Dat daar verschillende prijskaartjes –  in de vorm van contributie – aan hangen, spreekt voor zich. Ik geloof er heilig in dat die segmentatie een grotere betrokkenheid oplevert bij zowel bestaande als nieuwe leden.”

Professionele branchevereniging

Tijdens het lustrumfeest is voorzitter Uwe Reimer, die na 10 jaar de voorzittershamer overdraagt, benoemd tot erelid van de NVLG. Hij wordt door zijn medebestuurders geroemd om zijn onbevangen, enthousiaste en bevlogen bestuursstijl. Reimer heeft zich met veel passie en energie ingezet voor de vereniging en mede door hem is de vereniging gegroeid tot een professionele brancheorganisatie. FME-voorzitter Dezentjé Hamming: “Onder de bevlogen leiding van voorzitter Reimer en de inzet van de enthousiaste en gemotiveerde bestuursleden is een significante koerswijziging ingezet. De NVLG is een dynamische en betrokken vereniging die concrete successen bereikt.”

Een aantal voorbeelden: De ondernemers hebben het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een standaard opgenomen in hun bedrijfsprocessen. Ook is een eigen stichting opgezet voor de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche. En omdat kennisontwikkeling belangrijk is voor de branche, is de grootkeukenopleiding op initiatief van de NVLG tot stand gekomen. Dankzij deze eigen, specifieke brancheopleiding voor grootkeukenmonteur is de continuïteit van de branche geborgd en in de toekomst verzekerd van vakmensen.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels