nieuws

Minister De Jonge wil ouderenzorg verbeteren

Beleid

Minister van VWS, Hugo de Jonge ziet het verbeteren van de ouderenzorg als een van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe kabinet. De minister wil in december gesprekken voeren om in het eerste kwartaal van 2018 een pact voor de ouderenzorg te sluiten met alle betrokken partijen: de ouderen zelf, zorgverleners, welzijnswerkers, gemeenten, verzekeraars en andere maatschappelijke partners.

Minister De Jonge wil ouderenzorg verbeteren

De Jonge geeft aan zich in de komende kabinetsperiode in te zetten voor drie onderscheiden opgaven: eenzaamheid voorkomen en bestrijden, ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Aan deze laatste opgave wijdt hij zijn specifieke brief ‘kwaliteit verpleeghuizen’ van 8 december 2017, gestimuleerd door de motie-Roemer over de besteding van de extra gelden voor de verpleeghuiszorg. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2017 zet hij zijn brede aanpak van de ouderenzorg uiteen.

Pact voor de ouderenzorg

De drie maatschappelijke opgaven waarvoor hij zich gesteld voelt dienen volgens De Jonge in samenhang worden opgelost. Ze staan in verbinding met elkaar, alleen al omdat het in veel gevallen om dezelfde ouderen, zorgmedewerkers en maatschappelijke organisaties gaat. Volgens De Jonge zijn gebeurt er op dit moment al veel. Concreet noemt hij het manifest ‘Waardig ouder worden’ (gesteund door ActiZ), de Arbeidsmarktagenda 2023 voor de ouderenzorg (ondertekend o.a. door ActiZ) en de Taskforce Verpleeghuizen, waarin ActiZ, PFN, LOC, V&VN, Verenso, BTN, ZN, Zorginstituut Nederland, IGJ i.o. intensief samenwerken.

De Jonge gaat ervan uit dat het pact de contouren van de drie onderliggende beleidsprogramma’s helder zal gaan maken. De opzet van die beleidsprogramma’s verwacht hij in de eerste helft van 2018 gereed te hebben.

Kwaliteit ouderenzorg

In zijn tweede brief aan de Kamer over de kwaliteit van verpleeghuizen zegt De Jonge dat de inzet van extra middelen in 2018 (435 miljoen) al moet leiden tot de inzet van circa 7.000 extra fte aan zorgverleners. Hij ziet al veel mooie voorbeelden in het land van hoe zorgorganisaties zelf bezig zijn de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. De Jonge zegt in de komende jaren vooral gaan sturen op kwaliteit (‘verpleeghuiszorg 2.0’) en geeft aan een benchmark hiervoor te gaan ontwikkelen en met een verbeterprogramma (inclusief monitoring) voor de ondersteuning van zorgorganisaties te komen.

> Lees ook Minister de Jonge neemt witboek over ouderenzorg in ontvangst

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels