nieuws

GGzE zet vol in op digitalisering

Beleid

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) zet de komende jaren vol in op digitalisering om de ambitie ‘volwaardige digitale zorg’ waar te maken. “Door innovaties kunnen we niet alleen de kosten laag houden, maar behouden cliënten ook zelf de regie”, aldus het persbericht.

GGzE zet vol in op digitalisering

Het doel hiervan is dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan administratie en verantwoording. 25 procent van het zorgbudget gaat op aan de verantwoording van zorgactiviteiten. Psychiatrisch verpleegkundigen zijn 33 procent van hun tijd bezig met administratie. Door dit weg te nemen, kan het beschikbare budget ingezet worden ten behoeve van cliënten. Daarbij verwacht de instelling dat er middels technologie meer ruimte komt voor preventie, de instelling in totaal meer mensen kan bereiken en de zorg effectiever wordt.

Digitalisering in de behandeling: modules en apps

In de afgelopen jaren heeft GGzE al het nodige geïnvesteerd in digitalisering. “Zo hebben we zelf vele online behandelmodules en apps ontwikkeld en wordt onze nachtzorg ondersteund door digitale ontwikkelingen”, aldus het persbericht.

‘Problematiek wordt complexer’

Vorig jaar sloot de instelling de boeken met een positief financieel resultaat van 0,5 miljoen euro. Ze zijn er trots op, want het afgelopen jaar maakten ook meerdere mensen gebruik van de ggz, wordt de problematiek complexer en wordt er meer verantwoording over de geleverde zorg verwacht (Bron: Zorginstellingen).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels