nieuws

5 redenen om aan de slag te gaan met cliënt-actieonderzoek

Beleid

Wilt u in een kort tijdsbestek veel weten over de belevingswereld van de cliënt? LOC Zeggenschap in de Zorg heeft daarvoor een gerichte methode ontwikkeld, namelijk het cliënt-actieonderzoek. Op de Dag van de Gastvrijheid op 16 november in Utrecht geeft Freke Evers van LOC redenen om hiermee aan de slag te gaan.

5 redenen om aan de slag te gaan met cliënt-actieonderzoek

Bij de medezeggenschapsmethode slaan cliënten en professionals de handen ineen om samen te werken aan de kwaliteit van hulpverlening. Dit begint bij een onderzoeksvraag aangedragen door bijvoorbeeld de cliëntenraad. Aan de hand van de gezamenlijk geformuleerde vragen wordt een representatieve groep cliënten en hun naasten geïnterviewd. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald welke (beleids)acties nodig zijn om de zorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van cliënten.

5 redenen om met de medezeggenschapsmethode aan de slag te gaan

  1. Deze manier van werken kan het samenspel van cliënten en professionals verbeteren, wat kan leiden tot betere onderlinge afstemming. Dit is essentieel voor organisaties die een lerende organisatie willen zijn.

  2. In een relatief kort tijdsbestek doet een vaste projectgroep onderzoek en haalt zij op gerichte wijze informatie op die van toegevoegde waarde is op de kwaliteit van zorg.

  3. De uitkomsten kunnen een meer representatief en volledig beeld opleveren van de belevingswereld van cliënten. Iets waar het bij cliëntenraden aan kan ontbreken omdat het een grote tijdsinvestering vraagt om in contact te komen met de achterban.

  4. Door de methode wordt kwalitatieve informatie/feedback verzameld, vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten. Kwalitatieve, cliëntgerichte feedback dus. Dit is in lijn met waar inspecties tegenwoordig meer naar streven. De kracht van de peer-to-peer benadering draagt daar voor een belangrijk deel aan bij: het feit dat cliënten en naasten zelf met cliënten en naasten in gesprek gaan.

  5. De methode kan de eigen kracht van cliënten versterken. Door het inzetten van eigen ervaringen met hulpverlening kunnen cliënten van betekenis zijn voor andere mensen en betere hulpverlening. Daar kan een mens zin aan ontlenen en het gevoel van eigenwaarde kan worden versterkt. Een ander voorbeeld is dat samenwerken de nodige sociale vaardigheden vergt die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Dus ook zo kan deelname bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van cliënten. (Bron: LOC Zeggenschap in de Zorg)

> Bekijk de sessie, het hele programma of schrijf in

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels