In de zomer van 2016 publiceerde de IGZ een lijst met 150 zorginstellingen waar intensief toezicht had plaatsgevonden. Dit zorgde voor veel ophef en de maatschappelijke en politieke discussie over kwaliteit van leven in de zorg werd vervolgens meer dan ooit gevoerd. Hugo Borst en Carin Gaemers publiceerden het manifest ‘Scherp op de Ouderenzorg’; een motie daaromtrent werd door de gehele Tweede Kamer aangenomen. In dit dossier leest u de laatste ontwikkelingen over kwaliteit in de ouderenzorg.