artikel

3 tips om ondervoeding bij ouderen te voorkomen

Eten & Drinken

Hoe kunnen we voorkomen dat ouderen ondervoeding krijgen en hoe kan de diëtist hieraan bijdragen? Drie zorgorganisaties delen ‘succesfactoren’ die bijdragen aan het voorkomen van ondervoeding bij ouderen.

3 tips om ondervoeding bij ouderen te voorkomen

1. Uitgebreid assessment

Bij elke nieuwe opname in het verpleeghuis doet Envida, zorgorganisatie in Zuid-Limburg, een uitgebreid assessment. “Doordat iedere patiënt bij opname uitgebreid gescreend wordt door de diëtist, kunnen we sneller voedingsproblemen onderkennen”, meent Petra Paulus, manager expertise bij Envida. “Dus niet afwachten totdat de verpleging heeft constateert dat er sprake is van ondervoeding. In die tijd heeft onze diëtist de patiënt al in beeld. Zo lopen we eigenlijk een stap voor.”

2. Vaste structuur

De afdeling Diëtetiek van Groenhuysen, zorgorganisatie in regio Roosendaal, denkt dat ondervoeding is te voorkomen door een vaste structuur te creëren, waarin ondervoeding een belangrijk aandachtspunt is. “Maar dit gaat niet automatisch. Het verzorgend personeel moet regelmatig worden herinnerd aan het belang van ondervoeding en de behandeling daarvan. Wij doen dit door frequent op de afdeling aanwezig te zijn, ons gezicht te laten zien, en als afdeling Diëtetiek actief bezig te zijn met behandeling en screening op ondervoeding”, vertelt Petra Nijssen.

3. Alarmbellen

Bij Twentse zorgorganisatie Livio is signaleren het allerbelangrijkste als het gaat om ondervoeding. “We hebben een maandelijks weegbeleid en zodra iemand ongewenst afvalt of zichtbaar slechter eet, moeten er bij het zorgpersoneel bellen gaan rinkelen”, vertelt Tamara Woesthuis, diëtist bij Livio. Hierbij is het ook van belang dat het zorgpersoneel geschoold wordt, zodat zij het niet zien als ‘weer een extra taak’. Als ze weten waarom het belangrijk is om ondervoeding te signaleren en te voorkomen, zullen zij eerder geneigd zijn om zich in te zetten, aldus Woesthuis.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels