artikel

4 inzichten over ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis

Eten & Drinken

Onderzoeken geven aan dat acute ondervoeding bij ongeveer tien procent van de zieke kinderen voorkomt bij opname in het ziekenhuis. Een belangrijke vraag is dus: Hoe kunnen we ondervoeding bij kinderen in goede banen leiden? Kinderarts en voorzitter sectie Kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding Jessie Hulst deelt vier inzichten die antwoord geven op deze vraag.

4 inzichten over ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis

1. Screening: ‘Meer dan een cijfertje’

“Screenen van kinderen op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis – het meten en interpreteren van gewicht en lengte – is in Nederland verplicht. Het is een van de prestatie-indicatoren, opgesteld door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Prima, maar het gaat om meer dan het cijfertje. Wat betekent het getal voor het specifieke kind? Bij kinderen moeten we alles relateren aan de leeftijd. En er is meer. Heeft een kind een bolle buik en dunne armpjes vanwege een ernstige leverziekte, dan kan het gewicht wel goed zijn, maar de voedingstoestand slecht. We moeten blijven nadenken en goed kijken naar onze patiënten. Screenen en beoordelen van de voedingstoestand, zouden net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het meten van de temperatuur of bloeddruk.”

2. Behandeling: ‘Ouders spelen een belangrijke rol’

“Blijkt na screening het kind ondervoed te zijn, dan is het van belang op zoek te gaan naar de oorzaak en daar vervolgens een behandeling aan te koppelen. In de praktijk is deze stap moeilijker terwijl zorgprofessionals van de afdeling waar het kind ligt, al veel zelf kunnen doen. Denk aan verrijking van de voeding volgens een behandelprotocol. Bij ernstige ondervoeding of verdere achteruitgang is het raadzaam een diëtiste in te schakelen voor adviezen op maat. Ouders spelen ook een belangrijke rol bij ondervoeding van het kind. Zij kunnen signalen van ondervoeding ‘doorspelen’ aan de zorgprofessionals en vragen naar de uitslag van de screening.”

3. Ontslag/overdracht: ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’

“Een kind ligt vaak maar kort in het ziekenhuis. Is het ondervoed en wordt het ontslagen, dan zijn adviezen voor thuis en follow-up van de voedingstoestand van uitermate belang. Gaat het voor de behandeling van bijvoorbeeld zijn astma daarna naar de polikliniek, dan is het van belang dat de arts ook kijkt naar het verloop van gewicht en lengte sinds ontslag. Veel artsen nemen dit wel mee in het consult. Probleem is, kinderen hebben soms vier verschillende specialisten. Wie schenkt aandacht aan de groei van het kind en eventuele ondervoeding? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Die onduidelijkheid zorgt er voor dat er soms pas vrij laat een goede voedingsinterventie wordt gestart. Daarom willen we ouders ook wat verantwoordelijkheid en adviezen meegeven voor thuis.”

4. Scholing

“Scholing is van uitermate belang. Zowel van ouders, als van zorgprofessionals. We weten dat ondervoeding onderbelicht is, onder andere in de medische curricula. Een paar jaar geleden hebben we met de commissie Voeding van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een basiscursus e-learning ‘voeding’ voor kinderartsen in opleiding ontwikkeld. De cursus kan ook naar een breder publiek uitgezet worden. Een aantal onderdelen van deze cursus staan nu op www.stuurgroepondervoeding.nl. Sinds 2015 heeft voeding ook een vaste plaats gekregen in de landelijke opleidingsweekenden van kinderartsen in opleiding. Daar zijn we blij mee. Maar overall is het belangrijk dat zorgprofessionals in alle gelederen op de hoogte zijn van de rol van voeding en voedingstoestand bij ziekte.”

Op 24 mei spreekt Aeltsje Brinksma, projectleider sectie Kinderen bij de Stuurgroep Ondervoeding, tijdens het symposium Focus op Ondervoeding over ondervoeding bij kinderen. Brinksma bespreekt onder meer de resultaten van recent onderzoek en een nieuw protocol voor behandeling van ondervoeding bij kinderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels