artikel

Wat zijn de gevolgen van het stoppen van HACCP?

Eten & Drinken

Recent kwam het nieuws naar buiten dat er over drie jaar een einde komt aan de HACCP-certificering. Gastvrije Zorg vroeg aan deskundigen wat die ontwikkeling betekent voor zorginstellingen en ziekenhuizen.

Wat zijn de gevolgen van het stoppen van HACCP?

Een voedselveiligheidsplan gebaseerd op het HACCP-certificatieschema is straks niet meer geldig. De stichting Certificatie veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid (SCV) besloot het schema in drie jaar uit te faseren. Reden voor die uitfasering? “Het aantal certificaten is significant gedaald en er zijn inmiddels voldoende alternatieven”, aldus Cindy Smolders van het SCV. Organisaties die HACCP-gecertificeerd zijn, krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om over te stappen op een ander schema. Vanaf 1 januari 2020 mogen er bovendien geen nieuwe certificaten meer worden verstrekt.

Wat zijn voor de zorg de gevolgen van het verdwijnen van de HACCP-certificering?
Marcel Machiels van MM Food Consultancy: “Die zijn binnen de zorg minimaal omdat er nog maar heel weinig instellingen HACCP-gecertificeerd zijn. Van mijn klanten geen enkele. De meeste instellingen zijn naar ISO22000 of ISO22000/FSSC overgeschakeld. Het stoppen met het HACCP-certificatieschema is bij adviesbureaus ook al meerdere jaren bekend, alleen het tijdstip nog niet. Je dient volgens een ander schema te gaan werken, waarbij wat meer eisen schriftelijk zijn vastgelegd, maar dat zal niet tot grote problemen gaan leiden.”

Gert-Jan Hemmers van Veiligvoedsel.nl: “In de zorg zal het effect beperkt zijn. Een certificering volgens HACCP werd toch vaak gezien als een overkill en de methode is ook vooral geschikt voor bedrijven. Daarom zijn niet heel veel zorginstellingen, op enkele ziekenhuizen na, volgens deze norm gecertificeerd. Er zijn genoeg andere varianten beschikbaar. Wel is het ergens jammer dat nu de term HACCP uit de naam van de certificatieschema’s verdwijnt en daarmee het oerbeginsel niet meer wordt benoemd.”

Toos Houwers van de Houwers Groep: “Het is de vraag of de HACCP-certificering nog te bieden heeft wat indertijd de bedoeling was. De markt verandert voortdurend, ook de opzet, monitoring en borging van voedselveiligheid. Volgens mij biedt deze verandering voor ziekenhuizen kansen om het procedureel systeemdenken anders in te richten. Niet zozeer de focus op het handboek maar meer op de procesbenadering. Dus bijvoorbeeld aandacht voor kernactiviteiten en technieken in de keuken, de rol van de lokale leverancier, de werkwijze van de medewerkers. Uiteindelijk gaat het om de alertheid van de medewerkers en de toepassing in de praktijk. Voor de ouderenzorg zijn er binnen Waardigheid en trots trajecten waarmee ze de aanpak van HACCP handen en voeten kunnen geven.”

Wat zouden jullie zorginstellingen en ziekenhuizen aanraden?
Hemmers: “Kies geen protocollen maar een systeem dat het gedrag van medewerkers borgt. Nog altijd wordt 40% van alle voedselbesmettingen veroorzaakt door een tekortkoming in persoonlijke hygiëne. Dus niet het hebben van ingewikkelde protocollen zoals HA-WA 1.34 versie 34.05 (handen wassen) voorkomt besmettingen, maar een verpleegkundige/kok die daadwerkelijk zijn/haar handen wast. Dus kies een begrijpelijke werkwijze, zet de medewerker centraal en borg vervolgens het juiste gedrag op een hoog niveau. En bedenk, borgen werkt het best door te belonen. Een keurmerk maakt tevens je teamkwaliteit transparant zichtbaar.”

Machiels: “Mijn advies is ISO22000/FSSC. Dit is het meest moderne schema en in de hele wereld bekend. Het is wel de meest uitgebreide wat betreft eisen en normen, maar een instelling moet daar naar mijn mening gemakkelijk aan kunnen voldoen.”

Houwers: “Met goede interne audits maak je mensen wijzer en ontvangt men constructieve feedback. Iedere instelling heeft de verplichting om het voedselveiligheidsbeleid in te bedden in het kwaliteitsmanagementsysteem zoals NIAZ of HKZ. Het certificaat van een instelling op basis van de Hygiënecode voor de Voedingsverzorging is bij de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende bewijs dat de voedselveiligheid is geborgd. Ons advies: laat voedselveiligheid door een geaccrediteerde inspectie-instelling uitvoeren: onafhankelijk, onpartijdig en deskundig.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels