artikel

Alliantie Voeding: ‘Topvoedingskennis koppelen aan reguliere zorg’

Eten & Drinken

“De eerste en grote stappen zijn gezet, nu willen we de opgedane voedingskennis toepasbaar maken en inbedden in de zorgprocessen”, vertelt Menrike Menkveld-Beukers, manager van de Alliantie Voeding in de Zorg. Dit jaar bestaat de Alliantie Voeding tien jaar. Wat zijn de successen en lessons learned?

Alliantie Voeding: ‘Topvoedingskennis koppelen aan reguliere zorg’
Bron: LinkedIn

Menkveld vertelt: “Kort gezegd bewerkstelligt goede voeding soms lager medicijngebruik en verbetert veelal gezondheid, gewicht en vermindert daarmee risico’s voor chronische ziekten. Voeding neemt dus een cruciale rol in bij de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen en het herstel van patiënten in het ziekenhuis. Vroeger dacht men ‘het eten komt thuis wel weer’. Maar als ouderen de hele dag op bed liggen, weinig eiwitten innemen, gaan veel spieren verloren. Dan moeten we niet wachten totdat ouderen weer thuis gaan eten, want dan komen ze de trap niet meer op. Met Alliantie Voeding in de Zorg willen wij voeding een betere plek in de zorg geven en onderzoek doen naar voeding bij chronische ziektes. Vervolgens willen we deze topvoedingskennis koppelen aan de reguliere zorg. Want voeding moet geen sluitpost zijn, maar zó zijn dat mensen genieten van de maaltijd, gezonder worden en blijven.”

> Meer weten wat voeding doet voor gezondheid en herstel? Kom naar het symposium Focus op de Zorgmaaltijd


Voeding moest een betere plek krijgen in de zorg

Menrike Menkveld


Hoe is Alliantie Voeding in de Zorg ontstaan?

“Het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) had voordat de alliantie bestond een zogeheten voedingsteam met huidig hoogleraar en MDL-arts Ben Witteman en diëtist Joke Huitink. Witteman deed al onderzoek met onderzoeker van de Wageningen Universiteit Ellen Kampman. Het voedingsteam liep tegen onderbelichte thema’s zoals ondervoeding aan. Voeding moest een betere plek krijgen in de zorg, en er moest meer wetenschappelijk onderzoek komen naar de rol van voeding bij veelvoorkomende (chronische) ziektebeelden. Er bleek bestuurlijk draagvlak te zijn om dit idee op te pakken. Omdat de Wageningen Universiteit (WUR) een grote afdeling voeding heeft zochten we contact of we iets voor elkaar konden betekenen. Zo ontstond tien jaar geleden Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Omdat we inmiddels landelijke bekendheid hebben, veranderden we de naam in de algemenere versie Alliantie Voeding in de Zorg.”

Bron: Ziekenhuis Gelderse Vallei

De alliantie bestaat nu tien jaar. Wat hebben jullie bereikt?

“We hebben landelijke erkenning gekregen voor aandacht voor voeding in de zorg door het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS). Ook verzocht VWS om onze inzichten verder uit te rollen in de zorg en te evalueren. Daarnaast is het ZGV nummer één ziekenhuis in voeding geworden met het voedingsconcept At Your Request (Sodexo). Ook hebben we regionale partners zoals Gemeente Ede en Opella en een nationaal netwerk ontwikkeld. Maar wat wij vooral belangrijk vinden, is dat er betrokkenheid is ontstaan van medisch specialisten in ZGV; ze zijn actief in heel veel onderzoeksprojecten.”

Bron: Cater with Care

Hoe?

“We hebben diverse multidisciplinaire consortia opgezet met daarin een samenwerking tussen sectoren zoals Cater with Care (gericht op de aanpak van ondervoeding) en Eat2Move (koppelt voeding aan sport). Ook realiseerden we concepten waarbij evidence based voedingskennis wordt samengebracht met de medische zorg (NutriProfiel en het Reuk- en Smaakcentrum). Kennis maken en kennis delen speelt ook een belangrijke rol. Mensen promoveren aan de Wageningen Universiteit,  we houden landelijke congressen zoals VoedingNederland (met NAV, NVD, DCN) en het nationaal seminar Goede Voeding in de Zorg. Ook delen we kennis nationale congressen en symposia zoals het World Healthcare Forum, op de Nationale VoedselTop en het Food, health, Technology Event (15 juni a.s).”


Terugkijkend hebben we veel bereikt en zien we nog veel mogelijkheden

Menrike Menkveld


Welke lessen hebben jullie geleerd?

“Het is een kwestie van lange adem. De zorg is geen snelle sector en met dit soort dingen kost het nog meer tijd. Anderzijds valt het ook wel weer mee. Toen we tegen ondervoeding aanliepen, lanceerden we Cater with Care. Inmiddels is dit project alweer achter de rug, vinden de innovatieve producten hun weg in de markt en hebben we nieuwe stappen gezet. We evalueren tools als Eetscore in patiëntenzorg, monitoren effecten van voedingsinterventies, rollen projecten uit naar de wijk en onderzoeken bijvoorbeeld voedingsstatus en polifarmacie bij ouderen. Als je middenin het proces zit, is het zoeken naar middelen, commitment en mensen overtuigen, zonder direct te weten waar het op uit loopt. Terugkijkend doen we heel veel, hebben we veel bereikt en zien we nog veel meer mogelijkheden.”

Wat is de stap die de alliantie dit jaar nog wil zetten?

“De eerste en grote stappen zijn gezet. Nu willen we de opgedane kennis toepasbaar maken en inbedden in onderwijs en in zorgprocessen in andere ziekenhuizen en ketenzorg. En belangrijk blijft om resultaten hiervan te monitoren en te delen.”


Symposium: Effect van voeding op herstel

Een sneller herstel, meer welbevinden, kortere ligduur, een preventieve werking of minder medicijnen, de claims over het effect van goede voeding in de zorg liegen er niet om. Maar wat zijn de huidige inzichten en opgedane ervaringen over de effecten van voeding op gezondheid? Op het symposium Focus op de Zorgmaaltijd wordt dit toegelicht. Meer informatie


> Lees ook Zorgmaaltijd: hoe verzorg je een kwalitatieve maaltijdvoorziening?

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels