artikel

Koksvisie: Nog geen focus op reductie van zout, suiker en vet

Eten & Drinken

Dat de reductie van zout, suiker en vet in ons eten van belang is, weten we. Maar hoe leeft dit onderwerp bij professionele koks in het algemeen en binnen instellingen in het bijzonder? Zijn zij in staat om de reductie toe te passen in de recepturen die zij gebruiken en welke focus is er om de bewoners en patiënten een gezonde maaltijd met minder vet, suiker en zout voor te zetten?

Koksvisie: Nog geen focus op reductie van zout, suiker en vet

Mensen willen natuurlijk gewoon lekker eten. Eet men buiten de deur, let men minder op gezond en zijn vet, suiker en zout vaak juist de smaakmakers. Zij zorgen van oudsher voor smakelijke en volle gerechten die gasten heerlijk laten genieten. Bewoners en cliënten van zorginstellingen willen natuurlijk ook lekker eten, maar de dagelijkse maaltijd moet behalve lekker ook gezond zijn en daar heeft de reductie van zout, suiker en vet een groot aandeel in. We hebben binnen Het Nederlands Kokspanel de afgelopen maand gevraagd in hoeverre koks binnen instellingen de reductie van zout, suiker en vet on top of mind hebben. Deze keer hebben 80 koks en andere verantwoordelijken voor de maaltijd hun mening gegeven en was de stelling:

‘Wij werken aan de reductie van zout, suiker en vet in onze maaltijden’

Over het algemeen zijn koks binnen de Nederlandse instelling het eens met het feit dat het gebruik van vet, suiker en zout gereduceerd moet worden bij de bereiding van maaltijden. Of het dan ook de focus heeft in hun eigen keuken is natuurlijk de vraag. 25% van de koks ziet dit als een belangrijke doelstelling binnen hun keuken en maakt er daarmee ook werk van in de dagelijkse praktijk. Het grootste deel van de koks, bijna twee derde deel, is van mening dat de reductie van zout, suiker en vet belangrijk is maar past deze visie nog maar mondjesmaat toe in eigen keuken. Blijft er nog bijna 12% over die aangeeft het niet eens te zijn met onze stelling. Zij zijn van mening dat de bewoners/patiënten niet zitten te wachten op maaltijden waar minder zout, suiker en vet in is verwerkt. Overall is men het erover eens dat het hier niet om een gezondheidshype gaat, er is dan ook niemand die dit als reden gebruikt geen aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Nog geen automatisme

De meningen binnen de verschillende instellingstypen zijn grotendeels hetzelfde. Hieruit kunnen we concluderen dat de reductie van zout, suiker en vet inmiddels al langere tijd op de kaart staat, maar dat het voor de verschillende instellingen nog steeds geen automatisme is om dit ook daadwerkelijk door te voeren in de maaltijden die zij dagelijks bereiden. Hiermee heeft de doelstelling een algemeen karakter en is het niet zozeer de vraag of het binnen de verschillende instellingskeukens doorgevoerd gaat worden, maar wanneer dit gaat gebeuren. De reductie van zout, suiker en vet is ook op overheidsniveau een belangrijk punt en het mag duidelijk zijn dat men in de zorg niet achter kan blijven bij het streven naar gezonde maaltijden.

Kortom: het zijn de koks binnen de instelling die het verschil kunnen maken in het eten van een gezonde maaltijd en op dit punt het welzijn van de bewoners/patiënten kunnen beïnvloeden. De mindset is inmiddels juist, nu alleen de uitvoering op grote schaal nog.

Ook inzicht met collega’s delen?

Wil je ook je mening delen en zelf inzicht krijgen in de mening van collega’s over relevante onderwerpen? Geef je op voor deelname aan de mini-onderzoeken voor de rubriek ‘Koksvisie’. Neem contact op met Het Nederlands Kokspanel via info@kokspanel.nl of 040-2372948.

> Lees alle koksvisies

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels