nieuws

NIAZ keurmerk voor Franciscus Gasthuis

Eten & Drinken

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam heeft sinds half juni een NIAZ accreditatie, een kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. De NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen) accreditatie is ook een middel om de patiëntenzorg te verbeteren, veiliger te maken en te borgen.

Het ziekenhuis is in maart tijdens een vierdaags auditbezoek uitgebreid getoetst. Er is gekeken naar de interne afspraken over organisatieprocessen, of er volgens deze afspraken gewerkt wordt en of zij ook bijdragen aan een goede organisatie van alle werkzaamheden. De Kwaliteitsnorm Zorginstelling is ontwikkeld door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg zelf.
Het auditteam van het NIAZ heeft niet alleen naar de zorgverlening gekeken, maar bijvoorbeeld ook hoe er met de hygiëneregels wordt omgegaan en hoe men ervoor zorgt dat medewerkers voldoende vaardig zijn en blijven voor hun werk. Tevens beoordeelt het auditteam ondersteunende processen, bijvoorbeeld de continuïteit van de stroomvoorziening en hoe men omgaat met milieuregels. Bij alle processen wordt bekeken of het ziekenhuis en de medewerkers gericht zijn op verbetering. Over vier jaar vindt een hertoetsing plaats. Op de foto planten Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Sint Franciscus Gasthuis, en Hélène Beaard, directeur van het NIAZ, symbolisch een rode beuk want ‘voor kwaliteit moet je blijven zorgen’.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels