nieuws

Meldactie Consument en de Zorg

Eten & Drinken

Van 22 september tot 6 oktober organiseert het meldpunt Consument en de Zorg de meldactie Verpleeg- en verzorgingshuizen: hoe kan het beter? Consument en de Zorg roept bewoners, familie én zorgverleners op hun ervaringen, onder meer over eten en drinken, te melden.

Meldactie Consument en de Zorg

Consument en de Zorg is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Zij organiseert deze meldactie samen LOC-LPR, de landelijke organisatie voor cliëntenraden in onder meer de sector verpleging en verzorging.
In Nederland wonen ongeveer 150.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Er is veel discussie over de kwaliteit van zorg in deze instellingen. Tussen instellingen die eenzelfde budget hebben, zijn er veel verschillen in wat men voor cliënten doet en hoe goed men inspeelt op persoonlijke wensen en leefstijlen. Instellingen die hierin minder bedreven zijn kunnen veel baat hebben bij praktijkvoorbeelden over hoe het anders kan.
Met deze meldactie bouwen de NPCF en LOC-LPR voort op de al aanwezige informatie over de kwaliteit en de waardering door klanten. Bijzonder in deze meldactie is dat er aandacht wordt geschonken aan wat er goed gaat binnen de instellingen. Door daar meer aandacht aan te besteden, krijgen cliënten en hun familieleden ook zicht op hoe het in andere instellingen geregeld is. Voor hulpverleners kunnen dergelijke goede voorbeelden een inspiratiebron zijn. Mensen kunnen hun ervaringen met verpleeg- en verzorgingshuizen melden op de website Consumentendezorg.nl. Meldingen van bewoners zijn welkom, maar ook van familieleden of bekenden. Het gaat om alle vormen van ervaringen. Ook kan men bellen met het Meldpunt Consument en de Zorg telefoon 030 29 16 777. Het meldpunt is tijdens de actie bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels