nieuws

Nieuwe certificerende instelling

Eten & Drinken

Nederland is een nieuwe certificerende instelling rijker. Certificatie in de Zorg richt zich specifiek op de zorgsector. Hiermee wil de organisatie een nieuwe impuls geven aan kwaliteitsmanagement in de zorg.

Nieuwe certificerende instelling

Met een vrije zorgmarkt is het in het belang van cliënten en financiers dat zorginstellingen in staat zijn om hun prestaties zichtbaar te maken. Dit helpt cliënten om de juiste zorgaanbieder te kiezen en helpt zorgverzekeraars en financiers om de beste zorg in te kopen en de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden, aldus de organisatie. De sector is volop bezig met kwaliteitsmanagement en certificering, omdat dit de basis legt voor het verder verbeteren van (zorg)prestaties. In veel gevallen is het hebben van een gecertificeerd kwaliteit managementsysteem dan ook als voorwaarde gesteld door zorgverzekeraars. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig om een kwaliteit managementsysteem daadwerkelijk te laten bijdragen kwaliteit van dienstverlening. Het is de rol van de Certificerende Instelling om de werking van zo een kwaliteit managementsysteem goed te beoordelen en -als aan alle eisen voldaan is- een certificaat uit te reiken. De resultaat gerichte aanpak van Certificatie in de Zorg moet helpen om prestaties zichtbaar te maken en moet er voor zorgen dat organisaties meer uit hun kwaliteit managementsysteem kunnen halen. In Nederland bestaan meerdere normen en keurmerken voor kwaliteitsmanagement. Voorbeelden ervan zijn HKZ, ISO9001, NIAZ en het bronzen keurmerk. Certificatie in de Zorg is de eerste certificerende instelling die op al deze normen kan toetsen. Hierdoor staat niet het keurmerk (of de norm) centraal, maar de bijdrage van het kwaliteit managementsysteem aan de verbetering van de (zorg)prestaties. Belangrijke aandachtspunten zijn: het sturen op resultaten, cliëntgerichtheid en deskundigheid van medewerkers en de wil om te verbeteren (het ”zelf reinigend vermogen” van een organisatie). Daarbij investeert Certificatie in de Zorg een deel van haar omzet in kwaliteitsstudies en stelt de resultaten daar van via haar website aan de sector beschikbaar. Vanaf vandaag is het mogelijk om kennis te maken met Certificatie in de Zorg, kijk op www.certificatieindezorg.nl voor meer informatie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels