nieuws

Resultaten Nationaal Gastvrijheidsonderzoek

Eten & Drinken

De resultaten van het Nationaal Gastvrijheidsonderzoek zijn bekend. Uit het grootste onderzoek over gastvrijheid in Nederlandse zorginstellingen blijkt dat gastvrijheid in zorginstellingen een 7+ krijgt.

Resultaten Nationaal Gastvrijheidsonderzoek

In totaal zijn ruim zeshonderd items op het gebied van gastvrije zorg geïnventariseerd en zichtbaar gemaakt. De meningen van het management, de cliëntenraad alsmede de bevindingen van de auditeurs zijn in kaart gebracht. Er hebben zo’n zestig auditeurs bij ruim tweehonderd deelnemers uitvoerig onderzoek gedaan. Enkele tientallen zorginstellingen zijn bezocht  door een mystery guest.

Nog enkele cijfers: er zijn ruim 90.000 antwoorden op vragen verwerkt, er is circa 60.000 kilometer verreden en er zijn 5600 telefoongesprekken gevoerd en enkele duizenden e-mails verstuurd. Het resultaat: gastvrijheid krijgt een 7+. De overallscore voor gastvrijheidszorg is 72 procent, gemiddeld scoren de deelnemers dus een dikke zeven. In die zin heeft Nederland klantgerichte zorg goed voor elkaar. Vooral de score van de ziekenhuizen en zorgcentra is hoog. In de geestelijke gezondheidszorg is nog veel te winnen. Van alle deelnemende zorginstellingen scoort ruim zeventig procent ruim voldoende op alle gemeten items. Bij dertig procent scoort gastvrijheid lager en daarvan is bij negen procent de gastvrije zorg onvoldoende goed geregeld en ingevoerd.

Beleid
Het beleid rond het leveren van goede gastvrijheid is vooral bij de top 10 goed ontwikkeld. De GGZ  instellingen blijven hier enigszins achter. In de langdurige zorg is het beleid bij 93 procent op papier gezet. Echter 70 procent van de cliëntenraden geeft aan dat dit beleid ook daadwerkelijk in overleg met de raad tot stand is gekomen. Eenzelfde verhouding geldt voor ziekenhuizen. In de communicatie met de cliëntenraden is veel te winnen als het gaat om draagvlak te creëren voor het gevoerde beleid.

Gastvrije zorg
Het daadwerkelijk in praktijk brengen van gastvrije zorg is bij ruim 70 procent van de zorginstellingen goed geregeld. Over het algemeen worden medewerkers en het operationeel management  regelmatig getraind. Relatief veel leden van raden van bestuur zijn echter nauwelijks geschoold in de gastvrijheidaspecten. Bij integraal beleid hoort ook scholing van de raden van bestuur.

Eten en drinken 
De waardering voor het eten en drinken is bij ruim 70 procent van de zorginstellingen hoog. Bij 30  procent van de deelnemers aan Gastvrijheidszorg met Sterren is het beleid voor eten en drinken voor verbetering vatbaar. Vooral in de langdurige zorg geeft bijna tweederde van het management aan dat de kwaliteit van het eten en drinken in het afgelopen jaar is verbeterd. In zestig procent van de zorginstellingen hebben de cliënten invloed op het menu. Met name bij de top 10 zorginstellingen hebben bewoners veel inspraak in het bereiden en het opdienen van de maaltijden.

Ambiance
Bij ruim driekwart van de instellingen is de ambiance goed geregeld. Zeker bij de top 10 worden alle aspecten van ambiance goed verzorgd. De sfeer in zorgcentra wordt ervaren als vriendelijk, veilig en warm.

Klachten
Klachten worden vooral in ziekenhuizen goed afgehandeld. Dit blijkt ook uit het inventariseren van klachten. Ruim tachtig procent van de deelnemende ziekenhuizen inventariseert vaak klachten van patiënten.

Bevindingen auditeurs
De eerste indruk van auditeurs bij hun bezoek aan de deelnemende zorgcentra is in de meeste  gevallen positief. De sanitaire voorzieningen in zorgcentra zijn goed te noemen. Vooral in de ziekenhuizen ligt de hygiëne op een hoog peil. De overall waardering van de auditeurs voor de rondgang uitgedrukt in een schoolcijfer: gemiddeld scoort de zorg een 7,5. Bij ruim 70 procent van de deelnemers geven de auditeurs een 8 of een 9. Gastvrije en klantgerichte zorg staat op een hoog peil in Nederland. Het is zaak deze kwaliteit vast te houden en te borgen. Continue aandacht en  communicatie met en respect voor de mening van de patiënt en bewoner zijn hiervoor een vereiste.

Dit artikel is eerder verschenen in Gastvrije Zorg

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels