nieuws

‘Investeren in eten en drinken loont!’

Eten & Drinken

Meer aandacht voor eten en drinken, wat kan dat de zorg opleveren? Phyllis den Brok ging met die vraag op onderzoek uit. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

‘Investeren in eten en drinken loont!’

Afgelopen zomer heeft Den Brok, in samenwerking met Wageningen UR Food & Biobased Research, het onderzoek ‘Genieten aan tafel’ afgerond. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De onderzoeksvraag: Wat kan het integraal inzetten van eten en drinken opleveren? De doelgroep bestond uit somatische verpleeghuisbewoners met een zorgindicatie ZZP 6 en 8.

De resultaten van het onderzoek en de analyses van de praktijkobservaties waren als volgt:

  • Cliënten ervoeren een verbeterde kwaliteit van de maaltijd en verbeterde keuzemogelijkheden na invoering van de werkwijze vanuit het onderzoek. Die werkwijze gaat uit van cliëntparticipatie en maatwerk in het proces van eten en drinken
  • Cliënten kregen gedurende het onderzoek een grotere zelfredzaamheid en de participatie van de cliënt bij het gehele proces van eten en drinken nam toe
  • Hierdoor ervoer het personeel een verminderde zorgvraag en ontstond er een verbetering in de sociale leefomgeving van de cliënten
  • Het bleek mogelijk om kostenbesparingen te realiseren op het gebied van medicijnen, dieetproducten en voedselverspilling bij het integraal inzetten van eten en drinken binnen de zorglocatie

Gekeken naar de gehanteerde werkwijze en resultaten kan meer aandacht voor eten en drinken in extramurale situaties volgens Den Brok rekenen op dezelfde goede resultaten.

Lees hier het hele verhaal van Phyllis den Brok.

Meer info: Phliss.nl / phyllis@phliss.nl

 


Download gratis één van deze whitepapers over (onder)voeding:

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels