nieuws

Zorginstellingen Rijnmond pakken voedselverspilling aan

Eten & Drinken

Stichting Diverzio en DCMR Milieudienst Rijnmond starten samen een praktijkgericht programma om voedselverspilling tegen te gaan bij zorginstellingen in het Rijnmondgebied. ‘Zorg met Smaak’ moet ervoor zorgen dat de verspilling met minimaal 10 procent omlaag gaat.

Zorginstellingen Rijnmond pakken voedselverspilling aan

DCMR en Diverzio hebben een aanpak ontwikkeld waarbij zorginstellingen door middel van kennisverspreiding en -uitwisseling zelf stappen kunnen zetten om hun voedselverspilling terug te dringen. Vijftien zorglocaties worden uitgenodigd voor een gezamenlijk ontwikkeltraject, genaamd Zorg met smaak.

Kennis

De deelnemende instellingen volgen een masterclass, bestaande uit drie intensieve bijeenkomsten, waarin ze opgebouwde kennis over verspilling in hun eigen dagelijkse praktijk met elkaar delen. Welke maatregelen hebben ze zelf al genomen, wat heeft het opgeleverd, welke knelpunten zijn naar boven gekomen? Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het einde van de cursus met een op maat gemaakt verbeterplan aan de slag kunnen.

Lees ook: ‘‘Voedselverspilling in de zorg heel erg hoog

Campagne

Voor één zorginstelling gaan DCMR en Diverzio het gehele voedselverspillingstraject uitvoeren. De andere instellingen kunnen deze ontwikkelingen stap voor stap volgen. De resultaten van de masterclass worden samengevoegd met een traject voor academische ziekenhuizen, met als volgende stap een landelijke campagne. De masterclass is bedoeld voor managers facilitair, managers voeding en managers keuken. De eerste bijeenkomst staat in juni gepland. In verband met het beperkt aantal deelnemersplaatsen is vooraf aanmelden verplicht.

Kliko

Patiënten, personeel en bezoekers in de Nederlandse zorg gebruiken meer dan een miljoen consumpties per dag. Onderzoek toont dat alleen al van de warme maaltijden in de Nederlandse ziekenhuizen tussen de 40 en 60 procent in de kliko gaat, zegt stichting Diverzio. Bij ouderenzorginstellingen ligt dit gemiddeld boven de 30 procent.
Diverzio schat dat het terugdringen hiervan alleen al voor de algemene ziekenhuizen jaarlijks ongeveer 17 miljoen euro kan opleveren, en bij instellingen voor ouderenzorg en welzijn nog eens zo’n 200 miljoen euro.

 

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels