nieuws

Fingerfood bij Zinzia eerste tastbare resultaat van verbetertraject

Eten & Drinken

Cliënten van Zorggroep Zinzia in Wageningen profiteren als een van de eersten in Nederland van ‘Waardigheid en trots’, het project van VWS waar Zinzia voor geselecteerd is. In september start de zorginstelling met een vernieuwingsprogramma.

Fingerfood bij Zinzia eerste tastbare resultaat van verbetertraject

In het vernieuwingsprogramma is het de bedoeling dat de instelling kijkt naar de zorg door de ogen van de cliënt om zo uiteindelijk meer individuele zorg te leveren en administratieve rompslomp te schrappen. Zinzia, met verpleeghuislocaties in Wageningen en omgeving, gaat zich onder andere richten op fingerfood. De maaltijden worden aangepast op het kunnen eten met de handen voor de mensen die moeite hebben met handcoördinatie.

 

Daarnaast komt er, als onderdeel van het programma, een ambulant geriatrisch team dat samen met de huisarts naar dementerenden thuis gaat, zodat die langer thuis kunnen blijven wonen.

Waardigheid en trots

Zinzia is één van de eerste zestig zorginstellingen die in september start met een verbetertraject in het kader van het programma ‘Waardigheid en trots’ van het ministerie van VWS. Dit project biedt verpleeghuislocaties met de ambitie om best practice te zijn, een platform om deze ambitie waar te maken.

Regelruimte

Van de tweehonderd aanmeldingen zijn honderdvijftig goedgekeurd voor dit programma, waarin zorginstellingen de regelruimte krijgen om verbeteringen door te voeren. De uitgekozen instellingen worden daarbij begeleid door een speciaal team. Dit team zorgt ook voor uitwisseling tussen de instellingen, zodat die van elkaar kunnen leren.

Voorstel

Zinzia Zorggroep is blij met haar kwalificatie voor het vernieuwingsprogramma dat door staatssecretaris Van Rijn werd uitgezet voor de ouderenzorg. De verpleeghuisgroep met vier locaties was met haar verbetervoorstel sinds 3 juli ‘in de race’ met 175 andere zorgorganisaties. Bij de beoordeling van de voorstellen die moeten laten zien wat er in verpleeghuizen allemaal mogelijk is, was de mening van leden van cliëntenraden en professionals in de zorg doorslaggevend.

Zinzia is geselecteerd omdat de organisatie bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, gezien door de ogen van de cliënt. “Met ons voorstel laten wij zien dat ons fundamenteel mensgericht werken aan kwaliteit vernieuwend is”, aldus Karin Lieber bestuurder van Zinzia.

Zelfstandigheid

Het doel van het voorstel is het creëren van omstandigheden waarbinnen de cliënt – en niet de organisatie – het middelpunt van het handelen vormt. “Afhankelijk worden van verpleeghuiszorg betekent dat veel moet worden losgelaten, onder meer een deel aan zelfstandigheid”, aldus Lieber. “Thuis wonen komt op afstand, terwijl de laatste levensfase met al z’n kwetsbaarheid zich opdringt. Dat zijn moeilijke omstandigheden. Zinzia-medewerkers zien en voelen deze ervaring iedere dag van dichtbij. Voor ons is een mens veel meer dan een cliënt. Daarom willen wij radicaal aansluiten bij en afstemmen op onze cliënt. Sinds 2013 zet Zinzia hierop in. De deelname aan het vernieuwingsprogramma is dan ook een geweldige erkenning voor onze medewerkers die een leven met ‘kleur’ willen bieden. Kleur staat daarbij ook voor de kernwaarden die we tonen in ons werk; Kennis, Liefdevol, Eerlijk, Uniek en Resultaat”, aldus de bestuurder.

Resultaat

Lieber ziet in de praktijk dat liefdevolle zorg en kwaliteit tot stand komen in de relatie die de cliënt heeft met de professional en mantelzorger. Ook de vrijwilliger speelt daarbij een belangrijke rol. Deze driehoek, door Zinzia de gouden driehoek genoemd, vormt dan ook het hart van onze aanpak.”

Eén van de beste

Vanuit haar visie op kwetsbare ouderen wil Zinzia in 2017 excellente zorg bieden en één van de beste zorgaanbieders en werkgevers van Nederland zijn. “Een gedurfde ambitie, waar veel voor nodig is”, aldus Lieber. “De verworven status in het vernieuwingsprogramma verschaft ons de stimulans en het platform om hierin te slagen. Echter niets is ooit klaar, dat realiseren we ons. Daarom is en blijft Zinzia een lerende organisatie die steeds flexibel in wil spelen op de behoefte aan een leven met kleur.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels