nieuws

Eigenaarschap bij eten en drinken

Eten & Drinken

Binnen de kleinschalige woonvormen van Volckaert wordt gewerkt met een voedingsconcept waarbij afdelingen een eigen budget hebben en cliënten maximaal bij de maaltijd worden betrokken. Tijdens de Inspiratietour Kleinschalig wonen op 7 november vertelt leidinggevende Carla Verduijn wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. Hoe pakt Volckaert het aan?

Eigenaarschap bij eten en drinken

Verduijn vertelt u wat de transitie betekent in de dagelijkse praktijk voor de bewoners, voor medewerkers, wat er bij de invoering komt kijken en welke lessen er zijn te leren. Ze werkt 18 jaar bij Volckaert, waarvan 16 jaar in leidinggevende functies op diverse afdelingen. Op dit moment vervult zij haar functie binnen locatie Dongepark in Dongen, maar tot april 2017 was ze teammanager het zorgmanagement van expertise centrum dementie Buurstede.

> Bekijk het hele programma

Eigenaarschap bij de cliënt

Sinds 2012 zet de organisatie in op een verandering van cultuur- en organisatie waar de cliëntvraag leidend is en regie en eigenaarschap van de cliënt behouden blijft. Hiertoe gebruikt de organisatie ontwikkelprogramma’s van ongeveer anderhalf jaar. In de eerste twee is de organisatie opnieuw ingericht, de kwaliteit van zorg gewaarborgd en de dialoog met de cliënt intensief getraind. In 2016 en 2017 wil ze zich nog verder ontwikkelen en de vervolgstap maken van eigen regie naar eigenaarschap. De gedachte hierachter is dat regie kan worden beperkt of worden overgenomen. Eigenaar ben en blijf je altijd.

Vijf interventies voor eigenaarschap bij de cliënt en medewerker

Maar hoe pakken ze dat nou aan? Enkele interventies:

  • Het managementoverleg (MT) is uitgebreid met twee cliënten en twee medewerkers uit de directe zorgverlening.
  • Cliénten zijn te allen tijde aanwezig en worden betrokken bij de gesprekken die professionals en naasten voeren over hun leven, zorg of behandeling.
  • Nieuwe cliënten en naasten richten zelf het appartement in.
  • De ondersteunende en behandeldiensten doen intensief mee aan het coachings- en trainingstraject.
  • Er is proactieve medezeggenschap door deelname aan overleggen en werkgroepen van OR, CCR, VAR en medewerkers.

> Lees meer over de inspiratietour en schrijf in

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels