nieuws

Klimaattop Noord NL: provincies werken samen aan voedseltransitie

Eten & Drinken

In Groningen, Friesland en Drenthe maken ze echt werk van voedseltransitie én concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Op 9 november tekenden de provincies daartoe een intentieverklaring op de Klimaattop Noord NL om te komen tot ‘Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe.’

Klimaattop Noord NL: provincies werken samen aan voedseltransitie

Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! In het Energy Academy gebouw in Groningen werd daarom tijdens de Klimaattop op 9 november de intentie tot samenwerking tussen de volgende stakeholders ondertekend:

 1. Antonius Zorggroep
 2. Atlantis Handelshuis
 3. Circulair Friesland
 4. De Friesland Zorgverzekeraar
 5. De Streekboer.NL
 6. Distrivers
 7. Interzorg Noord-Nederland
 8. Intrakoop
 9. LTO Noord regio Noord
 10. Pi-Groep
 11. Rabobank Noord-Nederland
 12. Smaackmakers
 13. Social Enteprises.NL
 14. Stichting Diverzio
 15. Stichting Urgenda
 16. Symphony of Soils
 17. the Netherlands Ecological Research Network (NERN)
 18. Transitiecoalitie Voedsel
 19. Triocare
 20. Van Hall Larenstein
 21. Vroom’s Communicatie
 22. Ziekenhuis Nij Smellinghe
 23. ZuidOost Zorg

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de partijen aan dat zij significante winst voor milieu, mens en dier wilt realiseren, concreet actie gaat ondernemen en waar mogelijk gaat versnellen. Korte transparante voedselketen(s) in de provincies: Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor een voorwaarde. Gezamenlijk willen zij een kopgroep vormen om deze ook daadwerkelijk te organiseren. Er zijn nog meer partijen die zich over een antwoord beraden. Dit betekent dat na 9 november nog meer stakeholders gaan aansluiten.

Winst voor milieu, mens en dier

Partijen zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekinstanties, dienstverleners, overheden, banken, zorgverzekeraars, adviseurs, belang behartigende partijen, toeleveranciers, patiënten/cliënten verenigingen enz onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de in de intentieverklaring beschreven doelstellingen. Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor andere partijen een intensivering van de samenwerking. Maar voor bijna alle partijen is het nieuw om Winst voor milieu, mens en dier als hoofddoelstelling te omarmen

> Lees alle berichten over Gezonde Korte Ketens

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels